Etusivu > Ajankohtaista > Pelastuslainsäädäntö uudistuu

Pelastuslainsäädäntö uudistuu

Pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä ja väestönsuojelua sääntelevä pelastuslaki on tarkoitus uudistaa kokonaisuudessaan. Hallitus on hyväksynyt esityksen uuden pelastuslain ja meripelastuslain muuttamisesta annetun lain sisällöksi.

Voimassa olevan lain mukaan väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten silloin, kun kerrosala on vähintään 600 neliömetriä ja siellä asutaan tai työskennellään pysyvästi. Pelastuslakiesityksen mukaan väestönsuoja tulisi jatkossa rakentaa kaikkiin rakennuksiin, joiden kerrosala on yli 1 200 neliömetriä.

Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä tehtävästä uuden väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta luovuttaisiin ja sen tilalle asetettaisiin väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustyön yhteydessä. Myös yleisten väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovuttaisiin.

Pelastuslakiesityksessä on useita jokaiselle säädettyjä varautumis- ja toimintavelvoitteita. Niiden noudattamista valvoisi pelastuslaitos. Pelastuslaitos valvoisi myös rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvien velvoitteiden noudattamista.

Pelastuslaitos voisi jatkossa periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Lisäksi pelastuslaitos voisi periä maksun hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta. Tällä tähdätään paljon turhia hälytyksiä aiheuttavien erheellisten ilmoitusten vähentämiseen.

Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 19.11.2010. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu keväällä 2011.

Valtioneuvoston lausuma ja lisätietoa pelastuslakiesityksen valmistelusta

Lähde: Sisäasiainministeriö

Julkaistu: 19.11.2010 08:00