Etusivu > Ajankohtaista > Lumenpudotuksissa huomioitava työturvallisuus ja huolelliset työmenetelmät

Lumenpudotuksissa huomioitava työturvallisuus ja huolelliset työmenetelmät

Tiedote 10.12.2010

Runsasluminen alkutalvi on ollut haasteellinen kiinteistöjen ylläpidon kannalta ja lumenpudotukset katoilta ovat jälleen alkaneet. Lumenpoistossa on työturvallisuuden lisäksi huomioitava sen kattorakenteille ja muulle kiinteistölle mahdollisesti aiheuttamat vahingot, joita voidaan välttää toimimalla huolellisesti.

Kiinteistönomistajan tulee antaa lumenpudottajille mahdollisimman tarkat tiedot kiinteistöstä ennen tehtävän suorittamista, jotta katto- tai muita vaurioita ei syntyisi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käytetty kattomateriaalia tai muut erityisolosuhteet, jotka vaikuttavat katolla liikkumiseen ja lumenpoistoon. Lumenpudotuksen suorittavan palveluntuottajan pitää pystyä osoittamaan, että lumia pudottaessa on toimittu huolellisesti.

Vahinkoa voi aiheutua myös pudotetun lumen alle jäävälle irtaimelle omaisuudelle. Päävastuu omaisuuden siirtämisestä pois on kiinteistönomistajalla tai käyttäjillä. Huolellisesti toimivan palveluntuottajan pitää kuitenkin huomauttaa kiinteistönomistajalle, jos lumenpudotusalueella on havaittavissa särkyvää irtainta omaisuutta. Mikäli omaisuutta ei tästä huolimatta ole siirretty lumenpudotuksen suorittamishetkellä pois, on vastuu sen rikkoutumisesta kiinteistönomistajalla tai rikkoutuneen omaisuuden omistajalle.

Lumen aiheuttamat vauriot kuuluvat ensisijaisesti kiinteistönomistajan korjausvastuulle. Jos vauriot ovat kuitenkin aiheutuneet lumenpudottajan huolimattomuudesta, esimerkiksi väärien työvälineiden käytöstä, ja tämä pystytään osoittamaan, voi kiinteistönomistaja vaatia korvausta vahingoista. Jokainen vahinko ja sen syntymisen syy on selvitettävä tapauskohtaisesti ja vastuukysymykset arvioitava erikseen. Kiinteistönomistajien on syytä tarkistaa kattojen kunto lumien sulettua heti, kun se on mahdollista, jotta mahdolliset vauriot löydetään nopeasti ja vältytään lisävahingoilta.

Lisätiedot

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, toimitusjohtaja Helena Kinnunen, puh. 050 555 8177

Kiinteistöpalvelut ry, toimitusjohtaja Pia Gramén, puh. 040 820 7599

Suomen Kiinteistöliitto ry, päälakimies Anu Kärkkäinen, puh. 050 337 6699

Isännöintiliitto, toimitusjohtaja Tero Heikkilä, puh. 0400 160 342

Julkaistu: 10.12.2010 15:09