Etusivu > Ajankohtaista > Asumisoikeusjärjestelmän avoimuutta parannetaan lakimuutoksella

Asumisoikeusjärjestelmän avoimuutta parannetaan lakimuutoksella

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Lainmuutoksella toteutetut useat pienet muutokset selkeyttävät järjestelmää sekä parantavat sen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2011.

Jatkossa asukkaat pystyvät valvomaan kiinteistökohtaisia kustannuksia paremmin sekä vaikuttamaan vastikkeensa määrään säästämällä hoitokuluissa. Lisäksi asumisoikeustalojen hoitovastikkeet ovat talokohtaisia ja ainoastaan pääomavastikkeet eli voidaan tasata asumisoikeustalojen kesken.

Jatkossa myös konsernin sisällä tuotetut asumisoikeustalojen käyttämät palvelut on kilpailutettava ulkopuolisten palvelujen lisäksi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn valtuuksia valvoa asumisoikeustalojen käyttövastikkeiden määräytymisperusteita ja niistä annettavia tietoja on lisätty. Säännösten noudattamisen turvaamiseksi aluehallintovirastot voivat jatkossa ARAn aloitteesta määrätä uhkasakkoja.

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 21.12.2010 11:40