Etusivu > Ajankohtaista > Uusi energia-avustus tukee siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan

Uusi energia-avustus tukee siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan

Hallitus on päättänyt tukea uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa uudella energia-avustuksella. Tasavallan presidentti vahvisti asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muutoksen ja valtioneuvosto antoi asetuksen asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta.

Uusi energia-avustus

  • Tuetaan siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä pääasiassa uusiutuvaa energiaa hyödyntävään päälämmitysjärjestelmään.
  • Myönnetään päälämmitysjärjestelmänä käytettävien maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujen käyttöönottoon sekä pelletti- ja muuhun puulämmitykseen siirtymiseen.
  • Voi saada myös erilaisille hybridiratkaisuille, joissa hyödynnetään useampaa energiamuotoa.
  • Ei myönnetä kauko- tai aluelämmityksen korvaamiseen muulla lämmitysjärjestelmällä.
  • Tuki on enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannuksiin luetaan vain toteutuneet kustannukset.
  • Voidaan myöntää lämmitystapasaneerauksiin sekä omakotitaloissa että rakennuksissa, joissa on useampia asuntoja.

Muut energia-avustukset, vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen

  • Kerros- ja rivitaloille myönnettävien muiden energia-avustusten enimmäissuuruutta on korotettu 15 prosenttiin tai erityisestä syystä 20 prosenttiin hyväksyttävistä kustannuksista. Tuettavia toimenpiteitä on myös tarkistettu joiltain osin, kuten kiristämällä ikkunoiden lämmönläpäisykerroinvaatimusta.
  • Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten enimmäistulorajoja on korotettu 10 prosentilla.

Vuonna 2011 avustuksiin uusiutuvan energian käyttöönottamiseksi on varattu 30 miljoonaa euroa. Muita energia-avustuksia on tarkoitus myöntää yhteensä 14 miljoonaa euroa ja korjaus- ja terveyshaitta-avustuksia yhteensä 46,5 miljoonaa euroa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA antaa tarkemmat hakuohjeet avustusten hakumenettelystä tammikuun puolen välin tienoilla. Hakuaika päättyy 8.4.2011. Hakemukset jätetään kuntaan.

Kunta myöntää avustukset, ja kunnasta saa tarvittaessa lisätietoja ohjeiden antamisen jälkeen. ARA myöntää hissi- ja terveyshaitta-avustukset. Hissien rakentamis- ja suunnitteluavustuksia sekä terveyshaitta-avustuksia voi hakea jatkuvasti.

Työt voi aloittaa kunnan tekemän avustuspäätöksen jälkeen. Avustuksen myöntäjä voi myös antaa säädösten tultua voimaan ennakkoaloitusluvan.

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta (pdf, 83 kt)

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 21.12.2010 12:30