Etusivu > Ajankohtaista > CEPIn uutiskirjeissä Energia 2020 -strategiaa ja näkymiä vuodelle 2011

CEPIn uutiskirjeissä Energia 2020 -strategiaa ja näkymiä vuodelle 2011

Euroopan kiinteistöammattilaisten liiton (CEPI) uutiskirjeissä aiheina ovat mm. Energia 2020 -strategiaa, EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepakettia ja tulevaisuuden näkymiä vuodelle 2011. Uutiskirjeissä käsitellään mm. direktiiviä ammattipätevyyden tunnustamista ja kuluttajien oikeuksia koskevaa direktiiviä.

Energia 2020 -strategia

Komissio julkaisi Energia 2020 -strategian marraskuussa. Uudessa energiastrategiassa keskitytään viiteen päätavoitteeseen:

  1. Energiatehokas Eurooppa
  2. Todelliset ja yhtenäiset yleiseurooppalaiset energiamarkkinat
  3. Kuluttajien valtaistaminen sekä korkea turvallisuus- ja varmuustaso
  4. Euroopan laajempi johtajuus energiateknologiassa ja -innovoinnissa
  5. EU:n energiamarkkinoiden ulkoisen ulottuvuuden lujittaminen

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Energia 2020 Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi

EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Komissio on julkaissut EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketin, jossa on 50 toimenpide-ehdotusta. Näistä useat ovat kiinnostavia kiinteistöammattilaisille. Lisätiedot

Vuosi 2011

CEPI odottaa vuonna 2011 keskustelua direktiivistä ammattipätevyysvaatimuksien tunnustamiseksi ja ehdotuksia vastuullisesta lainanannosta ja lainanotosta.

Lisäksi CEPI ennakoi kehitystä koskien ehdotusta rakennusten vesitehokkuusdirektiiviksi. Tämä voi tarkoittaa tiukempia säännöksiä veden säästämiseksi.

CEPIn uutiskirje / marraskuu (pdf)
CEPIn uutiskirje / joulukuu (pdf)

Lue lisää Isännöintiliiton kansainvälisestä toiminnasta.

Julkaistu: 21.12.2010 13:44