Etusivu > Ajankohtaista > Lumet pudotettava parvekkeelta varovasti

Lumet pudotettava parvekkeelta varovasti

Tiedote 5.1.2011

Taloyhtiössä parveke kuuluu osakkaan hallintaan ja osakas vastaa myös lumen pudottamisesta parvekkeelta. Tästä huolimatta yhtiöissä on syytä arvioida, kannattaako lumen pudottaminen jättää osakkeenomistajien vastuulle. Lumen pudottamisen yhteydessä on huolehdittava kiinteistön turvallisuudesta ja vastuu siitä on aina kiinteistönomistajalla. Helpointa turvallisuuden varmistaminen on, jos yhtiö hoitaa parvekkeiden lumien poistamisen tarpeen mukaan vastaavalla tavoin kuin kattolumien pudotuksen.

Kiinteistönomistaja vastaa järjestyslain mukaan siitä, ettei rakennuksesta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Jos parvekelumien pudottamisessa tapahtuu vahinko, siitä on vastuussa taloyhtiö ja taloyhtiön johto eli hallitus ja isännöitsijä.

Riskien minimoimiseksi Isännöintiliitto ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI suosittelevat, että lumien pudotus parvekkeilta suoritetaan taloyhtiöissä keskitetysti ja yhteisesti. Tämä on erityisen suotavaa, jos kiinteistö sijaitsee keskusta-alueella ja lumien pudottaminen edellyttää kadun tai muun yleisen alueen tilapäistä sulkemista tai jos lumien pudottaminen parvekkeilta on niiden sijainnin, muodon tai turvaetäisyyksien vuoksi hankalaa tai mahdotonta hoitaa ilman ammattiapua.

Työn voi hoitaa esimerkiksi niin, että parvekkeiden alapuolinen katu tai piha-alue suljetaan puomein määräajaksi ja osakkaita kehotetaan poistamaan lumet parvekkeilta tuona aikana. Lumien pudotukset parvekkeilta voidaan myös hoitaa yhtiön toimesta samanaikaisesti silloin, kun yhtiö huolehtii kattolumien pudotuksesta.

Turvallisuuden varmistamiseksi lumien pudottaminen parvekkeilta voidaan tilata myös huoltoyhtiöltä. Tällöin on huomioitava, että huoltoyhtiöillä on monin paikoin kädet täynnä lumitöitä. Lumien pudottaminen parvekkeilta voi odottaa, kunnes kiireellisemmät lumityöt on hoidettu. Muutoinkin harkintaa siitä, täytyykö parvekkeita puhdistaa lumesta, on syytä käyttää.

Lisätiedot

Isännöintiliitto, lakimies Marina Furuhjelm, puh. 050 597 5976

RAKLI, lakimies Riikka Vitakoski, puh. 050 527 0795

Isännöintiliitto

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Isännöintiliitossa on mukana yli 300 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa 40 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä yli miljoona suomalaista.

www.isannointiliitto.fi
www.kotitalolehti.fi

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja infrastruktuurin omistajat, rakennuttajat, käyttäjäorganisaatiot, sijoittajat ja palveluntuottajat. RAKLIn jäseniä ovat muun muassa Suomen suurimmat vuokranantajat.
Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana.

www.rakli.fi

Julkaistu: 5.1.2011 14:12