Etusivu > Ajankohtaista > Asukkaiden asemaa turvaavien säännösten kattavuus ja aukottomuus selvitetään

Asukkaiden asemaa turvaavien säännösten kattavuus ja aukottomuus selvitetään

Asuntoministeri Jan Vapaavuori on kutsunut oikeustieteen kandidaatti Riitta Rainion selvittämään valtion tukemien asuntojen omistajuuteen liittyviä kysymyksiä asukkaille tarkoitetun tuen ohjautumisen kannalta. Selvityksen taustalla on keskustelua aiheuttanut tapaus, jossa yleishyödyllisen yhtiön osakkeet siirtyivät yksityishenkilöiden omistukseen.

Nykyiset säännökset asettavat rajoituksia kaikkien omistajien taloudelliselle toiminnalle sen varmistamiseksi, että valtion tuki ohjautuu asukkaille eikä toiminta perustu voiton maksimointiin. Yhdessä asuntojen käyttöä ja luovutusta koskevien säännösten kanssa yleishyödyllisyyssäännökset turvaavat asukkaiden asemaa. Säännösten noudattamista valvoo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Selvityksen tavoitteena on varmistaa, että järjestelmä toimii tarkoitetulla tavalla ja turvaa valtion tuen oikean kohdentumisen. Kehittämistarpeiden kartoittaminen on tärkeää myös järjestelmää kohtaan koetun yleisen luottamuksen kannalta, koska asiaan liittyy suuri yhteiskunnallinen intressi. Selvityksen on määrä valmistua 31.3.2011 mennessä.

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 17.1.2011 08:47