Etusivu > Ajankohtaista > Uusi yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista

Uusi yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista

Kirjanpitolautakunta on antanut uuden yleisohjeen kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä ja kirjanpitoaineistojen säilyttämisestä. Yleisohje tarjoaa kirjanpitovelvollisille ja taloushallinnon palvelujen tuottajille käytännön ohjeistusta taloushallinnon järjestelmien ja prosessien kehittämiseen.

Ohjeessa on täsmennetty kirjanpidon kirjausketjun kuvausta ja kehitetty tositteita koskeva ohjeistus. Kirjausketju ulottuu liiketapahtumasta tositteeseen ja siitä kirjanpitomerkinnän tekemisen kautta pääkirjanpitoon, josta yhteys jatkuu tilinpäätöksen tuloslaskelmaan tai taseeseen. Kirjausketjun tulee myös toimia tilinpäätöksestä alaspäin siten, että tuloslaskelman ja taseen erien sisältö voidaan pääkirjatilien saldojen ja kirjausten perusteella selvittää.

Ohjeessa on myös havainnollistettu kirjanpitoaineiston säilyttämistä koskevia vaatimuksia. Liitteenä on esimerkkiyrityksen avulla havainnollistettu ohjeessa kuvattuja menettelyjä. Yleisohje ei ole sidoksissa kirjanpidon tiettyyn tekniseen toteuttamistapaan. Tätä kuvastaa mm. se, että paperitositetta ei enää ole asetettu ensisijaiseksi tositteen muodoksi.

Kirjanpitolautakunta on antanut asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan yleisohjeen joulukuussa 2010.

Ohjeet

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Julkaistu: 4.2.2011 08:24