Etusivu > Ajankohtaista > Työryhmä: Täydennysrakentamiseen tarvitaan toimintamalli

Työryhmä: Täydennysrakentamiseen tarvitaan toimintamalli

Työryhmä on luovuttanut Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntomarkkinoilla -raportin asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Raportissa todetaan muun muassa, että täydennysrakentamista olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa suuremmissa kokonaisuuksissa ja tähän tarvitaan toimintamalli.

Työryhmän tehtävä oli selvittää laaja-alaisesti asuntomarkkinoiden yleisen toimintaympäristön muuttumista sekä arvioida valtion tukeman asuntotuotannon ja asuntokannan roolia 2010-luvun asuntomarkkinoilla. Työn tulos on 39 ehdotusta, joista valtaosa koskee uudistuotannon edellytysten parantamista.

Työryhmän mukaan mahdollisuuksia yhdyskuntarakennetta tiivistävään täydennysrakentamiseen tulee parantaa kaavoituksessa. Koska suuri osa rakennuskannasta on tulossa peruskorjausikään, lisärakennusoikeudella voitaisiin myös keventää tulevien korjausten aiheuttamaa taloudellista taakkaa. Täydennysrakentamista olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa suuremmissa kokonaisuuksissa. Tähän tarvittaisiin työryhmän mukaan toimintamalli, jonka kehittämiseen myös valtion on tärkeää osallistua.

Työryhmä pitää rakennusalan kilpailun riittämättömyyttä ja toimijakentän yksipuolisuutta asuntotuotannon keskeisenä ongelmana. Varsinkaan Helsingin seudulla ei ole riittävästi toimijoita, jotta markkinoille saataisiin tarpeeseen vastaava määrä kohtuuhintaisia asuntoja.

Työryhmän mukaan ns. Hetemäen verotyöryhmän arvio asumisen verokohtelun yhtenäistämisestä on oikean suuntainen eri asumismuotojen tasapuolisen kohtelun kannalta. Seuraavan kymmenen vuoden aikana työryhmä ei poistaisi verovähennysoikeutta ainakaan kokonaan.

Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntomarkkinoilla -raportti

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 10.2.2011 09:42