Etusivu > Ajankohtaista > Isännöintiliitolle hankerahoitusta asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden ja käyttäjien energianeuvontaan

Isännöintiliitolle hankerahoitusta asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden ja käyttäjien energianeuvontaan

Energianeuvonnan valtakunnallinen koordinaatiokeskus Motiva Oy käynnistää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta 10 uutta neuvontahanketta, jotka toteutetaan vuoden 2011 aikana. Isännöintiliitto on yhden uuden hankkeen toteuttaja.

Hankekokonaisuuden kustannusarvio toimijoiden omarahoitusosuudet mukaan laskien on yli 600 000 euroa, josta valtion rahoituksen osuus on noin 300 000 euroa. Rahoitettavat hankkeet kohdistuvat erityisesti uudis- ja korjausrakentamiseen, loma-asumiseen, kotitalouksiin ja kiinteistöihin. Hankkeiden toteuttajat ovat kaupunkeja ja kuntia, järjestöjä ja energiatoimistoja sekä koulutusorganisaatioita.

Nyt rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotettiin muun muassa laajahkoja, useampien toimijoiden yhteishankkeita, joissa toiminnan pysyvyydelle on hankerahoituksen jälkeenkin hyvät edellytykset.

Kuluttajien energianeuvonnan uudet hankkeet 2011:

  • Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä: Hämeen energiatoimisto BioPoint - kestävän energianeuvonnan pilottihanke Forssan alueella
  • Kotkan kaupunki: Kotkan rakentamisen ja asumisen energianeuvonnan kehittäminen
  • LVI-talotekniikkateollisuus ry: Talotekniikan energianeuvonta
  • Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy: Loma-asukkaiden energia- ja ekotehokkuusneuvonta
  • Oulun kaupunki: Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa
  • Padasjoen kunta: Kuhmoisten ja Padasjoen kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden energianeuvonta
  • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Energiatehokkuutta korjaamiseen ja rakentamiseen Pohjois-Karjalassa
  • Suomen Isännöintiliitto ry: Isännöintiyritykset ja isännöitsijät energianeuvojina asuntoyhtiöissä
  • Suomen luonnonsuojeluliitto ry: Suomen luonnonsuojeluliiton energianeuvonta
  • Suomen ympäristökeskus: Etätöissä mutta läsnä - kampanja etätyön ja muun yksityisautoilua vähentävän toiminnan edistämiseksi.

Neuvonnan tavoitteena on tehostaa energian käyttöä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Neuvontahankkeita kannustetaan tiedonvaihtoon, niiden toteutuksesta kerätään kokemuksia ja neuvonnan toteutusta sekä tuloksellisuutta arvioidaan. Saatuja kokemuksia hyödynnetään kuluttajien energianeuvonnan pysyvän järjestelmän kehittämisessä.

Neuvonnan tärkein kanava tulee olemaan kuluttajien energianeuvonnan internetsivusto. Keskeistä on myös neuvojien koulutuksen kehittäminen, viestintä ja markkinointi sekä toiminnan seuranta ja vaikutusten arviointi.

Tiedot rahoitettavista hankkeista ovat osoitteessa: www.kuluttajienenergianeuvonta.fi

Lähde: Motiva Oy

Julkaistu: 11.2.2011 12:10