Etusivu > Ajankohtaista > Perustuslakivaliokunta: lakiehdotus yksityisestä pysäköinninvalvonnasta hylättävä

Perustuslakivaliokunta: lakiehdotus yksityisestä pysäköinninvalvonnasta hylättävä

Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Valiokunnan mukaan lakiehdotus yksityisestä pysäköinninvalvonnasta tulee hylätä.

Perustuslaissa kielletään merkittävää julkisen vallan käyttöä vaativien tehtävien antaminen muille kuin viranomaiselle. Perustuslakiuudistuksen esitöissä on todettu, että itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttumista merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin voidaan pitää julkisen vallan käyttämisenä. Perustuslakivaliokunnan mukaan laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta voidaan näin ollen toteuttaa nyt ehdotetulla tavalla vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Uusien kansallisten perustuslaista poikkeavien lakien säätämistä tulee välttää. Poikkeuslakimenettelyyn on turvauduttava vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja pakottavista syistä. Tällaisia syitä ei valiokunnan mielestä ole yksityisen pysäköinninvalvonnan toteuttamiselle. Valiokunnan mielestä lakiehdotus yksityisestä pysäköinninvalvonnasta tulee hylätä.

Perustuslakivaliokunnan lausunto 57/2010 vp

Lähde: Eduskunta

Julkaistu: 20.2.2011 13:39