Etusivu > Ajankohtaista > Verohallinto päivittänyt lomakkeen 102: Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten

Verohallinto päivittänyt lomakkeen 102: Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten

Verohallinto on päivittänyt lomakkeen 102, jolla annetaan tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten. Päivityksen myötä toimintatavat yhtenäistetään valtakunnallisesti. Jatkossa isännöitsijältä tullaan mm. aina vaatimaan omistusoikeuden siirtymisen yhteydessä saantokirjoja.

Jos esitäytetty omistajatieto ei vastaa isännöitsijällä olevaa tietoa, isännöitsijän on merkittävä lomakkeen Muutostiedot-kohtaan se henkilö, joka isännöitsijän mukaan on ollut 31.12.2010 huoneiston omistaja (ensi vuonna 31.12.2011 jne.). Muutos merkitään, vaikka omistajaa ei olisi merkitty osakasluetteloon.

Muutostietoihin merkitään myös muutoksen laatu (esim. kauppa, vaihto, lahja, ositus tai perinnönjako) ja saantoasiakirjan päivämäärä (esim. kaupantekopäivämäärä). Lomakkeeseen liitetään jatkossa mukaan kopio kauppa-, ositus-, perinnönjakokirjasta tai muusta saantoasiakirjasta, joka yhtiölle on toimitettu.

Omistajavaihdosten yhteydessä kannattaa jatkossa aina ottaa kopiot saantokirjasta. Jos saantokirjoja ei ole toimitettu yhtiölle, verottajalle voi ilmoittaa, että yhtiölle ei ole toimitettu kyseisiä asiakirjoja eikä yhtiöllä ole lakiin perustuvaa oikeutta niitä vaatia.

Yhtiöjärjestys liitetään lomakkeen mukaan, jos yhtiöjärjestystä on muutettu siten, että sillä on vaikutusta huoneistotietoihin.

Lomake 102: Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2010

Laki verotusmenettelystä

Julkaistu: 21.2.2011 11:19