Etusivu > Ajankohtaista > Rakennusten energiatodistukset esille myös viranomaisten yleisöpalvelutiloihin

Rakennusten energiatodistukset esille myös viranomaisten yleisöpalvelutiloihin

Energiatodistukset alkavat näkyä julkisissa rakennuksissa tämän vuoden aikana, kun todistus tulee olla esillä sellaisissa yli 1000 m² tiloissa, joissa viranomaiset tarjoavat julkisia palveluja. Todistusten on oltava nähtävillä viimeistään 1.3.2012. Todistuksen esille panosta huolehtii tilojen omistaja.

Velvoite koskee julkisia viranomaisia; kuntia ja kuntayhtymiä, seurakuntia, julkisia laitoksia, maakuntahallintoa sekä valtiota. Todistus on laitettava esille, kun julkisia palveluita tarjotaan tiloissa, joiden kerrosala yhdessä rakennuksessa ylittää 1 000 neliömetriä.

Voimassa oleva energiatodistus tai sen värillinen jäljennös tulee olla yleisön nähtävissä vähintään A4-koossa sekä kielivaatimusten mukaisella kielellä. Todistus ei voi olla nähtävillä vain digitaalisesti. Vapaaehtoisia energiamerkkejä voi käyttää energiatodistuksen rinnalla, mutta niillä ei voi korvata energiatodistusta.

Jos julkisia palveluja tarjotaan vuokratuissa tiloissa, koskee esillepanovelvoite vain lainmuutoksen voimaan tulon jälkeen syntyneitä vuokrasuhteita.

Lisätietoa energiatodistuksista löytyy "Kysy energiatodistuksista" -palvelusta.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta (119/2011)

Lähde: Motiva Oy

Julkaistu: 1.3.2011 07:13