Etusivu > Ajankohtaista > Työryhmä: Syrjäseutujen vuokra-asuntoja uhkaa tyhjeneminen

Työryhmä: Syrjäseutujen vuokra-asuntoja uhkaa tyhjeneminen

Muuttotappiokunnissa valtion tukemien vuokra-asuntojen kysyntä laskee entisestään seuraavan 10 vuoden aikana, arvioi ympäristöministeriön asettama työryhmä. Myös pienet syrjäseutujen vanhustentalot kärsivät vajaakäytöstä.

Asuntotilanne vastaamaan todellista tarvetta

Työryhmä esittää, että asuntokanta sopeutettaisiin vastaamaan kysyntää ja erilaisia asumistarpeita ARA vuokratalo- ja vanhustentaloyhteistöjen kehittämisohjelmalla. Ohjelman tekemisessä ja toteuttamisessa kunnat ja vuokrataloyhteisöt saavat ohjausta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta, Valtiokonttorilta sekä Suomen Kuntaliitolta.

Vajaakäytön välttämiseksi asuntokantaa olisi kehitettävä suunnitelmallisesti. Apuvälineeksi työryhmä ehdottaa niin sanottua salkutusmallia, jossa kiinteistöt arvioidaan ja jaetaan eri salkkuihin niiden kunnon ja korjaustarpeiden mukaan niin, että kiinteistöjen hoito- ja kunnostustyöt voidaan kohdistaa järkevästi.

Omistajien kannattaa ennakoida

Työryhmä kehottaa ARA-kiinteistöjen omistajia katsomaan tulevaisuuteen, sillä omistajilla on ensisijainen vastuu vuokrataloyhtiöiden taloudesta ja tyhjillään olevat asunnot ovat taloudellinen rasite. Seurata kannattaa ainakin kunnan väestö- ja työpaikkakehitystä sekä ikääntyvän väestön ja elinkeinoelämän tarpeita. Työryhmä muistuttaa, että valtion tukea kannattaa tarvittaessa hakea hyvissä ajoin.

"Työryhmän suositukset ovat perusteltuja. Muuttotappioalueille menneinä vuosikymmeninä valtion tuella rakennettu asuntokanta on haasteiden keskellä. Tätä korostaa useiden kiinteistöjen eteneminen peruskorjausikään", Vapaavuori toteaa. Hän muistuttaa myös hankkeiden pitkäikäisyydestä: "Julkisesti tuettu rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Hankkeita arvioitaessa on katsottava vuosikymmenten päähän".

Taustalla muuttoliike ja väestörakenteen muutokset

Syynä asuntokannan muutoksiin ovat väestörakenteen muutokset ja kaupungistuminen. Perinteisesti vuokralla asuvat, kuten nuoret aikuiset, muuttavat parempien työ- ja opiskelumahdollisuuksien vuoksi kasvukeskuksiin. Myös asuntokannan kunto vaikuttaa vuokra-asuntojen kysynnän laskuun.

Työryhmän tehtävänä oli pohtia valtion tukeman ARA-asuntokannan kehittämistä kasvukeskusten ulkopuolella. Työssä arvioitiin asuntokantaan liittyvien riskien laajuutta ja tulevaa kehitystä myös valtion riskienhallinnan näkökulmasta. Työryhmän jäsenet edustivat useita eri organisaatioita.

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 16.3.2011 08:14