Etusivu > Ajankohtaista > Isännöintiliitto: isännöintialan koulutus kuntoon

Isännöintiliitto: isännöintialan koulutus kuntoon

Tiedote 18.3.2011

Isännöintiliitto vaatii isännöinnin koulutusjärjestelmän ja tutkintosisältöjen uudistamista. Isännöintialan koulutukseen on suunnattava myös julkista tukea. - Kahden miljoonan asunto-osakeyhtiössä asuvan suomalaisen etu on, että isännöinnin koulutusta kehitetään ja että isännöinti on houkutteleva toimiala, johon saadaan osaavaa työvoimaa, toteaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Isännöintiliiton selkeä näkemys on, että isännöintialan koulutus ei tällä hetkellä vastaa tarpeita määrällisesti eikä laadultaan. Samansuuntaisia päätelmiä on tänään asuntoministeri Jan Vapaavuorelle luovutetussa Isännöinnin tulevaisuus -raportissa, joka kuvaa hyvin isännöintialan portinvartija-asemaa kiinteistöalan haasteiden ratkaisijana.

Isännöintiliitto on erittäin tyytyväinen, että keskustelu isännöintialan koulutuksen kehitystarpeista on avattu ja toivoo, että kehittämistä jatketaan pikaisesti. Isännöintiliitto esittääkin, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan, että isännöintialan koulutustarpeet selvitetään tarkasti ja koulutusta kehitetään esiin tulevien tarpeiden mukaisesti.

- Isännöintiliitolla ja isännöintiyrityksillä on tärkeä rooli koulutuksen kehittämisessä. Lisäksi tarvitaan vahvaa yhteiskunnan panosta niin isännöinnin peruskoulutuksen kuin lisä- ja täydennyskoulutuksenkin järjestämiseen. Lainsäädäntö asettaa jatkuvasti uusia vastuita isännöintiin, joten yhteiskunnan on syytä panostaa myös alan koulutukseen, Heikkilä korostaa.

Isännöinti on avaintoimiala, joka vaikuttaa merkittävästi asumisen ja kiinteistöalan haasteiden ratkaisemiseen. Lähiaikojen keskeiset haasteet ovat valtava korjausrakentamisen tarve, energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen ja asumisen kustannusten kohoaminen. Isännöintialan henkilöstön osaamisen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää, jotta näistä haasteista selvitään.

Isännöintialalle tarvitaan lisää ammattilaisia, koska isännöintipalveluiden tarve kasvaa ja puolet nykyisistä isännöitsijöistä saavuttaa eläkeiän vuoteen 2020 mennessä.

Isännöinti Suomessa

  • 80 000 asunto-osakeyhtiötä, joissa 300 000 hallituksen jäsentä
  • tuhansia vuokratalo- ja kiinteistöyhtiöitä
  • yli miljoona yksityistä osakkeenomistajaa
  • yli miljoona kotia, joissa asuu yli kaksi miljoonaa suomalaista
  • 2500 isännöitsijää
  • 800 isännöintiyritystä

Lisätietoja

Ympäristöministeriön tiedote selvitysryhmän raportista

Ympäristöministeriön raportti: Isännöinnin tulevaisuus (pdf)

Isännöintiliitto, toimitusjohtaja Tero Heikkilä, puh. 0400 160 342

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Isännöintiliitossa on mukana yli 300 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa 40 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä yli miljoona suomalaista.

www.isannointiliitto.fi
www.kotitalolehti.fi

Julkaistu: 18.3.2011 14:55