Etusivu > Ajankohtaista > Puukerrostalorakentamista helpotetaan palomääräysten muutoksella

Puukerrostalorakentamista helpotetaan palomääräysten muutoksella

Rakentamisen palomääräyksiä muutetaan, jotta puukerrostalorakentaminen helpottuu. Ympäristöministeriö on antanut uudet rakennusten paloturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet, jotka tulevat pääosin voimaan 15.4.2011.

Määräykset laajentavat puujulkisivujen käyttömahdollisuuksia asuin- ja työpaikkakerrostaloissa sekä enintään kaksikerroksisissa tuotanto- ja varastorakennuksissa sekä kokoontumis- ja liikerakennuksissa. Määräykset mahdollistavat myös puurakenteisen lisäkerroksen rakentamisen olemassa oleviin, enintään seitsemänkerroksisiin asuinrakennuksiin.

Määräysten muutoksella yksinkertaistetaan korkeiden puukerrostalojen paloteknistä suunnittelua. Uusien määräysten mukaan enintään kahdeksankerroksisia puurunkoisia asuin- ja työpaikkarakennuksia voidaan suunnitella taulukkoarvojen perusteella. Tähän asti näin on voitu toteuttaa korkeintaan nelikerroksisia puukerrostaloja ja sitä korkeammat puukerrostalot ovat vaatineet yksilöllistä, tapauskohtaista suunnittelua.

Korkeiden puukerrostalojen paloturvallisuudesta on huolehdittava automaattisilla sammutuslaitteistoilla. Kerrostaloilta edellytetään lisäksi rakenteellisia ratkaisuja, jotka hidastavat palon kehittymistä. Pääsääntöisesti kaikissa 3-8-kerroksisissa puurunkoisissa rakennuksissa on oltava automaattinen sammutuslaitteisto. Poikkeuksena tästä ovat ns. kaupunkipientalot, joiden asunnot voivat olla enintään nelikerroksia.

Suomen rakentamismääräyskokoelma
E1-perustelumuistio (pdf)

Lähde: ympäristöministeriö

Julkaistu: 7.4.2011 07:13