Etusivu > Ajankohtaista > Kiinteistö ekotehokkaaksi yhteisellä toimintamallilla

Ekotehokas toimintatapa -hanke tuotti tulosta:

Kiinteistö ekotehokkaaksi yhteisellä toimintamallilla

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n vetämässä hankkeessa on mallinnettu ekotehokas toimintatapa siihen liittyvine työkaluineen tukemaan niin vuokranantajaa, vuokralaista kuin ylläpidon palveluntuottajaakin ympäristön kannalta kestävässä toiminnassa. Hanke on tuottanut muun muassa vuokrausprosessissa ja -sopimuksissa hyödynnettävän tehtäväluettelon keskeisistä vihreistä sopimuselemen­teistä.

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on toteuttanut Ekotehokkaat sopimuskäytännöt -hankkeen yhdessä useiden vuokranantajien, vuokralaisten ja ylläpitopalveluja tuottavien yritysten sekä Isännöintiliiton kanssa. Tulokset julkaistiin 16.6.2011 hankkeen päätösseminaarissa.

Ekotehokkaaseen toimintatapaan on koottu rakennuksen ja tilojen käyttöön liittyviä tekijöitä, johon sekä vuokralainen että vuokranantaja voivat vaikuttaa. Näitä ovat muun muassa sovitut normaalit käyttöajat, jolloin tekniset järjestelmät ja sovitut palvelut toimivat määritellyllä perustasolla (mm. ilmastointi, lämmitys, turvallisuus, kulunvalvonta, valaistus).

Säästäminen energiankulutuksen eri muodoissa on keskeinen osa ekotehokasta toimintatapaa, samoin vedenkulutus ja jätteiden käsittely. Laajoja kokonaisuuksia ovat kohteen ylläpitopalveluista ja muutostöistä sopiminen, minkä lisäksi ympäristösuorituskykyä voidaan parantaa kiinnittämällä huomiota muun muassa liikkumisen ratkaisuihin, kuten julkisen liikenteen käytön opasteisiin ja liikennepalvelujen hyödyntämiseen.

Ekotehokkuudesta on sovittava ja sen toteutumista johdettava

Tärkeä osa ekotehokasta toimintatapaa on sen johtaminen, seuranta ja ekologisen toimintatavan viestintä kohteen käyttäjille. Koska toimintatavan tarkoituksena on sekä auttaa tunnistamaan kiinteistön ekotehokkuuden tekijöitä että motivoida kiinteistöjen käyttäjiä aktiiviseen ekologisuuteen, niin hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomioita konkreettisen työkalun kehittämiseen. Hankkeessa kuvattu Ekotehokas toimintatapa tarjoaakin keskustelupohjan keskeisiksi koetuista ekotehokkuuden elementeistä.

Ekotehokkuuden check-list - työkalu ekotehokkuuden elementtien käyttöönottoon

Ekotehokkuuden check-list on työkalu, johon dokumentoidaan kohteen ekologiseen käyttöön ja ylläpitoon vaikuttavat tekijät ja päätökset. "Ekotehokas toimintatapa ja siihen liittyvä tehtäväluettelo auttaa niin vuokranantajia kuin vuokralaisiakin tunnistamaan energia- ja ekotehokkuuden tekijöitä ja miten ne vaikuttavat muun muassa kiinteistön ylläpidon prosesseihin. Käytännön työkalut on pyritty tekemään sellaisiksi, että toimintamalli on mahdollisimman helppo ottaa käyttöön", kertoo projektista RAKLIssa vastannut Juha Tiuraniemi.

Kiinteistön omistajat ja käyttäjät yhteisellä asialla

Vuokrasopimusten uusiutuminen vie aikaa, mutta pikku hiljaa ekotehokkuuden elementtejä voidaan lisätä esimerkiksi vuokrasopimusten liitteiksi.

"Nyt kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä edustavat toimijat ovat luoneet yhteisen kuvauksen siitä, mitä hyvä vuokratapa on ekotehokkuuden näkökulmasta. Jatkossa tulemme vielä tarkemmin kuvaamaan sen, miten myös ylläpitosopimuksissa pitäisi huomioida ympäristöystävällisyys - nollaenergiatalokaan ei ole ekotehokas, jos sitä ei "ajeta" oikein, painottaa Juha Tiuraniemi.

Ohje: Ekotehokas toimintatapa (pdf)

Ekotehokkaat sopimusehdot -hankkeen työkalut otetaan ensin testikäyttöön RAKLIn jäsenten keskuudessa ja kaikkien käyttöön ne tarjotaan syyskuun lopussa. Samassa yhteydessä ekotehokkuuden elementit lisätään vuonna 2001 kehitettyyn vuokrauksen riskimatriisiin. Tällöin tarkennetaan vielä, miten ekotehokkuus voi vaikuttaa sopimuksen sisältöön ja sopimusriskeihin. Työkalu on tärkeä apu sopimusten laadinnassa.

Isännöintiliitto on ollut hankkeessa mukana.

Julkaistu: 16.6.2011 15:34