Etusivu > Ajankohtaista > Vastikkeet nousseet 5-15 prosenttia

Vastikkeet nousseet 5-15 prosenttia

Tiedote 27.6.2011

Asunto-osakeyhtiöiden hoitovastikkeita nostettiin isännöitsijöiden mukaan tämän kevään yhtiökokouksissa 5-15 prosenttia. Eniten nousua ovat aiheuttaneet lämmitys- ja sähkökulujen nousu. Erityisesti kaukolämmön hinnan korotukset ovat olleet joillakin paikkakunnilla merkittäviä.

Lisäksi vesimaksujen, kiinteistöveron, palveluiden hintojen ja lainankorkojen nousu ovat rokottaneet taloyhtiöiden taloutta. Uusia kustannuksia taloyhtiöille on aiheutunut myös asunto-osakeyhtiölain tuomien uusien velvollisuuksien hoitamisesta, kuten kuntoarvioista ja pitkän tähtäimen korjaussuunnittelusta.

Vastikkeiden nousuun vaikuttaa merkittävästi myös se, millaisia vuosikorjaustarpeita yhtiössä on. Näissä on yhtiökohtaisesti suuria eroja. Isännöitsijöiden mukaan osakkaat ovat yleisesti ottaen ymmärtäneet asumiskulujen nousun melko hyvin.

Ylimääräisiä hoitovastikkeita kerätään harvoin

Ylimääräisten vastikkeiden kerääminen on isännöitsijöiden mukaan ennemmin poikkeus kuin sääntö. Hyvin johdetussa yhtiössä on puskuria sen verran, että ylimääräisiä vastikkeita ei tarvitse kerätä kesken vuotta. Ylimääräisiä vastikkeita peritään lähinnä vuotovahinkojen korjaamisen tai muiden yllättävien suurten korjauskulujen vuoksi. Yhtiön talous saattaa mennä ylimääräisten kulujen johdosta tiukalle.

Joillakin paikkakunnilla ja joissakin yhtiöissä kylmä vuosi ja arvioitua suuremmat lumensiirtokustannukset aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia, joita on katettu perimällä ylimääräisiä vastikkeita 1-2 kuukauden vastikkeen verran. Lumen pudotus yksittäisessä taloyhtiössä on maksanut enimmillään jopa 30 000 euroa vuodessa.

Korjauksia ei siirretä

Hoitovastikkeiden vuotuiset korotukset eivät yleensä vaikuta suurten korjausten käynnistymiseen. Säästöjä on haettu sieltä mistä voidaan eli vuosikorjauksista. Jatkuvat hintojen korotukset kokonaisuudessaan vaikuttavat asukkaiden maksukykyyn ja -halukkuuteen. "Hallituksen roolilla ja asenteilla on tässä suhteessa paljon merkitystä", kommentoi eräs isännöitsijä.

Lisätiedot

Isännöinnin tiedottajaverkoston jäsenet osaavat kertoa vastikekorotusten tilanteesta taloyhtiöissä eri puolilla maata.

Isännöintiliitto, toimitusjohtaja Tero Heikkilä, puh. 0400 160 342

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Isännöintiliitossa on mukana yli 300 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa 40 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä yli miljoona suomalaista.

www.isannointiliitto.fi
www.kotitalolehti.fi

Julkaistu: 27.6.2011 09:06