Etusivu > Ajankohtaista > Asunto-osakeyhtiöiden huolehdittava pihojen pallopelialueiden ja leikkikenttien turvallisuudesta

Asunto-osakeyhtiöiden huolehdittava pihojen pallopelialueiden ja leikkikenttien turvallisuudesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa asunto-osakeyhtiöitä huolehtimaan pihojen pallopelialueiden ja leikkikenttien turvallisuudesta. Riskit kasvavat, kun välineet jätetään valvomatta ja niitä koskevat huollot ja tarkastukset laiminlyödään.

Asunto-osakeyhtiöiden pihoilla on pallopelialueita ja leikkikenttiä, joiden turvallisuudesta tulee huolehtia, ja joita kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee. Esimerkiksi leikki-kentät ovat yleensä jatkuvassa lasten käytössä, ja siksi on tärkeää, että niiden olosuhteet ovat kunnossa ja turvalliset lapsille ja muille käyttäjille.

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta velvoittaa palveluntarjoajan huolehtimaan, ettei palvelusta aiheudu vaaraa. Asunto-osakeyhtiön tulee siis mm. huolehtia, että pallopelialueiden ja leikkikenttien välineet asennetaan oikein valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Välineiden turvallisuudesta pitää huolehtia koko niiden käyttöiän ajan. Palvelun käyttäjille tulee myös antaa riittävät tiedot turvallisen käyttämisen varmistamiseksi aina kun se on tarpeen.

Niin jalkapallomaaleja ja koripallotelineitä kuin leikkikenttävälineitä hankittaessa tulee huolehtia siitä, että välineet ovat turvallisia ja soveltuvia yleiseen käyttöön. Jo tarjouspyyntövaiheessa kannattaa viitata siihen, että leikkikenttävälineiden on täytettävä turvallisuusstandardien SFS-EN 1176 vaatimukset. Standardien vaatimukset on koottu Suomen Standardisoimisliiton (SFS) laatimaan käsikirjaan numero 143.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toteuttaa kesällä 2011 valtakunnallisen valvontaprojektin, jossa ovat mukana kuntien ja aluehallintovirastojen kuluttajaturvallisuusvalvonnasta vastaavat viranomaiset.

Lisätietoa leikkikenttien turvallisuudesta ja pallopelialueiden turvallisuudesta.

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Julkaistu: 9.8.2011 12:51