Etusivu > Ajankohtaista > Euroopan komissio: Kuluttajille ajantasaista tietoa energiankulutuksesta

Euroopan komissio: Kuluttajille ajantasaista tietoa energiankulutuksesta

Euroopan komissio on julkistanut ehdotuksen energiatehokkuutta koskevaksi direktiiviksi. Komissio ehdottaa vaativia toimia energiatehokkuuden lisäämiseksi Ehdotuksen mukaan mm. yksityisten kuluttajien energiankulutusta olisi mitattava tarkemmin.

Direktiivi korvaisi käytännössä nykyisen energiapalveludirektiivin sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevan direktiivin. Se vaikuttaa erityisesti rakentamista ja maankäyttöä koskevaan lainsäädäntöön sekä energiantuottajille ja jakelijoille asetettaviin velvoitteisiin. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että direktiivin jatkovalmistelussa saadaan lisää joustoa toimien kansalliseen toteutukseen.

Ehdotuksen mukaan pitäisi huolehtia siitä, että kuluttaja saa tietoja ajantasaisesti sähkön, kaasun, kaukolämmön ja lämpimän käyttöveden kulutuksestaan. Laskutuksen tulisi perustua todelliseen kulutukseen ja mittarilukemiin. Huoneistokohtainen lämpöenergian mittaus tarkoittaisi asuin-, toimisto- ym. huoneistoihin Suomessa yli miljoonan mittarin asentamista. Tämä voisi maksaa ehdotuksen mahdollistamalla tekniikalla toteutettuna toista miljardia euroa.

Direktiivi velvoittaisi jäsenvaltioita toimenpiteisiin, joiden avulla saavutettaisiin EU:n asettama 20 % energiansäästötavoite vuodelle 2020. Tarvittaessa komissio tekee uuden säädösehdotuksen, jossa vahvistetaan pakolliset kansalliset energiatehokkuustavoitteet.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Julkaistu: 11.8.2011 13:51