Etusivu > Ajankohtaista > Diplomityöstä optimointimalli pitkän tähtäimen suunnitteluun

Diplomityöstä optimointimalli pitkän tähtäimen suunnitteluun

Tekniikan ylioppilas Antti Salonen on kehittänyt taloyhtiöiden tarpeeseen pitkän tähtäimen suunnitelman optimointimallin. Työ toteutettiin Talokeskuksen rahoittamana diplomityönä yhteistyössä TTY:n kanssa.

- Jo neljän vuoden päähän suunnitelluista korjauksista jopa 30 % jää tekemättä. Tämä johtunee siitä, että valtaosa suunnitelluista toimenpiteistä kasautuu ensimmäiselle 2 - 4 vuodelle. Lisäksi taloyhtiöillä ei ole keinoja korjausten elinkaarikustannuksien arviointiin, toteaa diplomityön tekijä Antti Salonen.

Salosen kehittämän optimointimallin avulla kiinteistönomistajalle tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa kiinteistönsä ylläpito seuraavan 10 vuoden ajan. Lopputuloksena syntyvässä suunnitelmassa esitetään paitsi hankkeiden kustannusarviot, myös niistä elinkaaren aikana syntyvät säästöt. Mallin avulla voidaan valita, halutaanko minimoida investointikuluja, elinkaarikustannuksia vai energiankulutusta.

Salonen korostaa, että vaikka optimointimalli mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen toteuttamisen, se tuo esiin myös niiden rajallisuuden. Huonossa kunnossa olevat rakenteet on aina pakko korjata.

Lähde: Talokeskus

Julkaistu: 6.9.2011 08:19