Etusivu > Ajankohtaista > Maksamisen siirtymäaika SEPAan päättyy

Maksamisen siirtymäaika SEPAan päättyy

Maksamisen siirtymäaika SEPAan päättyy lokakuun lopussa. 1.11.2011 alkaen pankit eivät enää vastaanota kotimaisessa muodossa olevia yritysten maksuaineistoja eivätkä hyväksy kotimaisia tilinumeroita. Finanssialan keskusliiton viimehetken muistilista on luettelo asioista, jotka yrityksellä tulee olla käytössä 1.11.2011 alkaen kulkevat ilman katkoksia ja aikaa vievää käsityötä.

1. Pankkiyhteysohjelmista on oltava käytössä SEPA-kelpoiset versiot

  • Pankkiyhteys-ja taloushallinnon ohjelmistoihin tulee olla SEPA-päivitykset asennettuina ja käyttöönotettuina kyseisten ohjelmistojen toimittajilta. Jotkut pankkiyhteysohjelmistojen toimittajat tarjoavat myös konversiopalveluita vanhojen ja uuden standardin välillä. Jos ohjelmistojen asennukset viivästyvät lokakuun lopun määräpäivästä, yritys voi turvautua yrityksen verkkopankkiin maksujen lähettämisessä.
  • Jos yritys käyttää yrityksen verkkopankkia, pankki on tehnyt siihen tarvittavat muutokset SEPA-maksujen maksamista varten.
  • Jos yritys on ulkoistanut maksuliikenteensä hoitamisen tilitoimistolle tai muulle asiainhoitajalle, yrityksen tarvitsee varmistaa, että tilitoimisto on huolehtinut SEPA -muutoksista pankkien kanssa.

2. Yhteystapa ja turvajärjestelyt pankin ja yrityksen välillä pitää tarkistaa

  • SEPA-maksujen käyttöönotosta on sovittava oman pankin kanssa. Osa pankeista on luopunut tiedonsiirrossa PATU-avaimen käytöstä ja siirtynyt nykyaikaisempaan Web Service -kanavaan, joka edellyttää uusia sopimuksia pankin kanssa.

3. Tilinumerot laskuilla IBAN-muotoon

  • Yrityksen laskulomakkeilla tulee olla IBAN- ja BIC -muotoiset tilinumerot. Yritys voi käyttää tilisiirtolomaketta, jossa saajan pankkiyhteystietoina on pelkästään IBAN -muotoinen tilinumero ja pankin BIC -koodi. Siirtymäajan tilisiirtolomaketta, jossa saajan tilinumerot esitetään sekä kotimaisessa että kansainvälisessä IBAN-muodossa, voi käyttää 31.12.2012 saakka. Suositus kuitenkin on, että kotimaista tilinumeroa ei tulosteta siirtymäajan lomakkeelle.
  • Myös verkkolaskulla tilinumeron tulee olla IBAN -muotoinen

4. IBAN -tilinumero pankkiviivakoodiin

  • Jos yrityksen laskuilla/tilisiirtolomakkeilla on ollut pankkiviivakoodi, uusi IBANin sisältävä pankkiviivakoodiversio on oltava käytössä viimeistään 1.11.2011 alkaen erääntyvillä laskuilla.

SEPA (Single Euro Payments Area) tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta, jonka tavoitteena on luoda maksamisen peruspalveluille yhtenäiset käytännöt ja standarditaso. Lisätietoja SEPAan siirtymisestä saat omasta pankistasi, tilitoimistosta ja ohjelmistotalosta.

Lähde: Finanssialan keskusliitto

Julkaistu: 30.9.2011 08:35