Etusivu > Ajankohtaista > Rakennusten energiatarpeet muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä

Rakennusten energiatarpeet muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa rakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergian tarpeeseen. Ilmatieteen laitos ja Aalto-yliopisto selvittivät tuoreessa tutkimuksessa muuttuneita ilmasto-olosuhteita, joita hyödynnetään rakennusten energiamääräysten ja -laskennan uudistuksessa vuonna 2012.

Säätietojen valinnassa tarkasteltiin ulkoilman lämpötilaa, kosteutta, auringonsäteilyä ja tuulen nopeutta. Säämuuttujia painotettiin sen mukaan, kuinka paljon kyseinen säämuuttuja vaikuttaa Suomessa rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarpeeseen.

Ulkoilman lämpötila on rakennusten vuotuisen lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutuksen kannalta tärkein säämuuttuja, mutta kesällä auringon säteilyn vaikutus on suunnilleen yhtä suuri.

Tutkittujen esimerkkirakennusten lämmitysenergian tarve vähenee vuoteen 2030 mennessä noin 10 - 13 % ja jäähdytysenergian tarve kasvaa vastaavasti 13 - 19 %. Koska rakennusten jäähdytystarve on lämmitystarpeeseen verrattuna melko pieni, rakennusten kokonaisenergiankulutus vähenee vuoteen 2030 mennessä 4 - 7 %.

- Tulokset tarkoittavat, että myös vuonna 2030 rakennukset tulee edelleen varustaa kunnon lämmitysjärjestelmillä, koska raportoidut lämpötilamuutokset eivät olennaisesti alenna lämmitystehon tarvetta. Kesällä tilanne on erilainen, sillä jo nyt jäähdytyksen tarve on aiempaa suurempi. Tarve kasvaa edelleen 2030 mennessä, toteaa johtava asiantuntija Jarek Kurnitski Sitran Energiaohjelmasta.

Tutkimushankkeen verkkosivusto: Rakennusten energialaskennan ilmastolliset testivuodet

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 4.10.2011 11:13