Etusivu > Ajankohtaista > YM:n talousarvioesitys: hissien rakentamiseen tukea, niiden korjauksiin ei

YM:n talousarvioesitys: hissien rakentamiseen tukea, niiden korjauksiin ei

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2012 talousarvioesityksessä kiinnitetään huomiota rakennusten energiatehokkuuteen, asuntomarkkinoiden vakauteen ja erityisryhmien asumiseen. Hissien rakentamiseen ehdotetaan tukea, mutta niiden korjaamista ei jatkossa enää tueta.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan lisäksi käytettävän noin 480 miljoonaa euroa asuntotoimen korkotukien ja avustusten sekä rahaston ottamien lainojen korkojen ja lyhennysten maksamiseen. Valtion asuntorahastosta ehdotetaan siirrettäväksi talousarvioon 130 miljoonaa euroa.

Korjaus- ja energia-avustuksiin ehdotetaan varattavaksi yhteensä 55,5 miljoonaa euroa. Korjausavustusten painopisteinä ovat hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Hissien korjaamista ei jatkossa enää tueta eikä myöskään perusparannusten suunnittelua. Energia-avustukset kohdennetaan kannustamaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa.

Aiemmin myönnettyjä suhdanneluonteisia korjausavustuksia varaudutaan vielä maksamaan talousarviosta 15 miljoonaa euroa. Osa myönnetyistä avustuksista maksetaan talousarvion ulkopuolisesta valtion asuntorahastosta.

Lisäksi talousarvioehdotuksessa varataan rahaa asuntomarkkinoiden vakauden edistämiseen ja erityisryhmien asumisen tukemiseen.

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 6.10.2011 07:59