Etusivu > Ajankohtaista > Sähköjärjestelmien kunnossapito tärkeä osa kiinteistöjen palotorjuntaa

Sähköjärjestelmien kunnossapito tärkeä osa kiinteistöjen palotorjuntaa

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) onnettomuustilastojen mukaan sähköpaloihin menehtyi vuonna 2010 kaksikymmentäyksi ihmistä. Asianmukaisella sähköjärjestelmien kunnossapidolla ja kunnon seurannalla sähköpalojen riskiä voidaan pienentää merkittävästi ja estää sähkövahinkojen syntyminen. Sähkölaitteistojen käytön johtajilla on työssä keskeinen rooli.

Sähköpalojen osuus kaikista rakennuspaloista on noin kolmannes. Ne aiheuttavat kuolemien lisäksi vuosittain mittavia omaisuusvahinkoja. Vakuutuslaitosten korvaussummat sähköpalovahingoista teollisuusympäristössä ja vastaavissa ovat noin satamiljoonaa euroa vuodessa.

Sähköturvallisuussäädösten kunnossapitovaatimusten ensisijainen tavoite on sähköjärjestelmien jatkuva turvallisuuden ylläpito, johon kuuluu kiinteänä osana sähköpaloriskien hallinta ja ennaltaehkäisy. Jotta mahdolliset puutteet ja viat voidaan havaita ajoissa ja poistaa ennen vahingon syntymistä, laitteiston haltijan on tarpeen mukaan täydennettävä sähköalan ammattilaisten tekemää kunnossapitoa ja kunnonvalvontaa ns. käyttöseurannalla.

Ilmiöitä, joihin tulee reagoida, ovat esimerkiksi toistuva ylivirtasuojien ja suojalaitteiden selittämätön toimiminen, epätavalliset äänet, toimintahäiriöt sekä poikkeuksellisen korkeat lämpötilat ja käry, savu ja värimuutokset.

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Julkaistu: 10.11.2011 07:49