Etusivu > Ajankohtaista > Asuntoministeri kannustaa kehittämään lähiöitä

Asuntoministeri kannustaa kehittämään lähiöitä

Asuntoministeri Krista Kiuru muistuttaa, että lähiöiden kehittämisen on jatkuttava. Hän nostaisi lähiöt kaupunkipolitiikan ytimeen. - Lähiöitä ei voi eikä saa kehittää erillisinä yksikköinä, vaan niiden on oltava palveluineen, asuntoineen ja liikenneyhteyksineen toiminnallinen osa kaupunkia ja koko työssäkäyntialuetta.

Kiuru totesi puheessaan, että segregoituminen sekä sosiaalinen ja asuinalueiden välinen eriarvoistuminen ovat arvioituakin suurempia ongelmia ja näkyvät selvemmin erityisesti pääkaupunkiseudulla. Viihtyisät, vetovoimaiset ja toimivat asuinalueet ovat keskeinen osa sosiaalisen eheyden vahvistamista ja puskureita syrjäytymistä vastaan.

Segregaation ehkäiseminen vaatii toimija- ja hallinnonalarajat ylittävää yhteistyötä. Myös asukkaat on saatava mukaan kehittämistoimintaan, sillä lähiöiden on uudistuttava vastaamaan asukkaiden arkipäivän tarpeita.

Lähiöohjelman tavoitteena on ollut erityisesti 1960-1970-luvuilla rakennettujen suurimpien kaupunkien lähiöiden kilpailukyvyn lisääminen, myönteiseen imagoon perustuvan alueidentiteetin vahvistaminen ja paikallisen kehittämisen ja yhteistyön aktivoiminen.

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 30.11.2011 08:13