Etusivu > Ajankohtaista > RAKLI ja Isännöintiliitto: OM:n linja pysäköinninvalvonnasta hyvä, laki saatava pian

RAKLI ja Isännöintiliitto: OM:n linja pysäköinninvalvonnasta hyvä, laki saatava pian

Tiedote 2.12.2011

Pysäköinti yksityisellä alueella ilman kiinteistönomistajan tai haltijan lupaa on tieliikennelain mukaan kielletty, ja kiinteistönomistajalla on oikeus päättää kiinteistönsä käytöstä. Kiinteistönomistajat tarvitsevat tehokkaita keinoja puuttua virheelliseen pysäköintiin, sillä virheellinen ja luvaton pysäköinti aiheuttaa haittaa kiinteistöjen käytölle niin liike- kuin asuinkiinteistöissä.

Virheellinen pysäköinti on myös turvallisuusuhka, jos pysäköidään esimerkiksi pelastustielle. Kiinteistönomistajalla onkin oltava oikeus valvoa pysäköintiä itse tai käyttää valvontaan pysäköintiyritystä. Ilman lainsäädäntöä kiinteistönomistaja ei pysty tehokkaasti puuttumaan alueellaan tapahtuvaan asiattomaan pysäköintiin ja pysäköinnin valvontamenettelyt villiintyvät.

Yksityiseen pysäköinninvalvontaan tarvitaan pikaisesti selkeät pelisäännöt, joihin myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson viittasi pysäköinnin valvontaan liittyvässä kannanotossaan 1.12.2011. Valmisteilla oleva lakiehdotus yksityisestä pysäköinnin valvonnasta lähtee hänen mukaansa siitä, että yksityinen pysäköinninvalvonta voisi jatkossa olla vain viranomaistoimintaa avustavaa. Samalla viranomaiset saisivat myös osan yksityisten parkkiyhtiöiden kirjoittamista sakkomaksuista. Esitys vastaa siten perustuslakivaliokunnan keväällä antamaa linjausta, jossa perustuslakivaliokunta totesi, ettei parkkisakkoa voi kirjoittaa muu kuin viranomainen.

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Isännöintiliitto pitävät tärkeänä, että vallitsevaan epäselvään tilanteeseen saadaan pikaisesti ratkaisu ja näin ollen oikeusministeriön esitys ratkaista asia jo kevään aikana on tervetullut. Se, että osapuolten asema selkiytetään lainsäädännöllä, on välttämätöntä. Yksityisten pysäköintiyhtiöiden käyttäminen avustavassa roolissa on hyvä asia, sillä tällä tavoin saadaan varmistettua viranomaisten riittävät resurssit puuttua myös yksityisten alueiden virheelliseen pysäköintiin. Samoin pysäköintimaksujen juridinen asema niin perinnän kuin näyttötaakan osalta tulisi rinnastaa muihin julkisoikeudellisiin maksuihin, jotka ovat ilman tuomiota perimiskelpoisia.

RAKLI ja Isännöintiliitto kannattavat oikeusministeriön avausta pysäköintimaksuista, jos se turvaa riittävän nopean ja tehokkaan tavan puuttua pysäköinnin ongelmiin eikä esimerkiksi resurssipula johda tilanteeseen, jossa virheelliseen pysäköintiin ei pystytä puuttumaan nopeasti.

Lisätietoja

Johanna Aho, lakimies, RAKLI, 040 485 7596 tai johanna.aho@rakli.fi
Marina Furuhjelm, lakimies, Isännöintiliitto, 050 597 5976 tai marina.furuhjelm@isannointiliitto.fi

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja infrastruktuurin omistajat, rakennuttajat, käyttäjäorganisaatiot, sijoittajat ja palveluntuottajat. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana.

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa. Isännöintiliitossa on mukana 340 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa 40 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä yli miljoona suomalaista.

Julkaistu: 2.12.2011 10:22