Etusivu > Ajankohtaista > Veronumero käyttöön rakennuksilla vuonna 2012

Veronumero käyttöön rakennuksilla vuonna 2012

Rakennustyömaalla työskentelevien on uuden lain mukaan pidettävä esillä kuvallista tunnistekorttia, jossa veronumero näkyy. Lait veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä, työturvallisuuslain muuttamisesta, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta tulivat voimaan 15.12.2011.

Osa muutoksista tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Verohallinto valmistelee lakeihin liittyvät käytännön toimenpiteet vuoden 2012 aikana. Lakien tarkoituksena on torjua rakennusalan harmaata taloutta.

Syksyllä 2012 valmistuvasta rakennusalan veronumerorekisteristä voi tarkistaa, onko henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin. Verohallinto merkitsee henkilön rekisteriin hänen omasta pyynnöstään, rakennusalan työnantajan tai tunnistekortin antavan päätoteuttajan pyynnöstä tai oma-aloitteisesti.

Verohallinnolla on oikeus antaa työnantajalle tai tunnistekortin antavalle päätoteuttajalle tieto työntekijän veronumerosta. Maistraattien lisäksi Verohallinnolla on rinnakkainen toimivalta tallettaa väestötietojärjestelmään Suomessa tilapäisesti työskentelevää ulkomaalaista koskevat tiedot, minkä seurauksena hänelle annetaan väestötietojärjestelmästä automaattisesti henkilötunnus.

Verohallinto toimittaa verokortin yhteydessä veronumerot kaikille ansiotuloa saaville työntekijöille. Rakennusalan työnantaja voi myös pyytää työntekijöidensä veronumerot ennakonpidätystietojen suorasiirtojen yhteydessä vuodenvaihteessa 2011 - 2012.

Isännöintiliitto antoi lausunnon lakiesityksestä Valtiovarainministeriölle syyskuussa 2011 .

Lisätiedot

Lähde: Valtiovarainministeriö

Julkaistu: 16.12.2011 09:26