Etusivu > Ajankohtaista > YM: Suomalaiset arvostavat ympäristöystävällistä asumista

YM: Suomalaiset arvostavat ympäristöystävällistä asumista

Ympäristöministeriön (YM) Asukasbarometrin mukaan kaupunkimaisilla asuinalueilla asuvat suomalaiset ovat pääosin hyvin tyytyväisiä asuinalueeseensa. Lähes kaikki yli 10 000 asukkaan taajamissa asuvista vastaajista ovat tyytyväisiä asuinalueensa yleiseen viihtyisyyteen. Yhdeksän kymmenestä pitää asumisen ympäristöystävällisyyttä tärkeänä asunnon ja asuinalueen valinnassa.

Kyselyyn vastaajat pitivät asuinalueen tärkeimpinä viihtyisyystekijöinä rauhallisuutta, luonnonympäristöä, sijaintia ja liikenneyhteyksiä sekä palvelujen saatavuutta. Myös ulkoilumahdollisuuksia, sosiaalisia kontakteja ja turvallisuutta pidettiin tärkeinä. Puuttuvista palveluista toivotuimmat omalle asuinalueelle olivat ruokakauppa, muut kaupat ja joukkoliikenne.

Vastaajat suhtautuivat asumisen ympäristöystävällisyyteen hyvin myönteisesti. 86 % vastaajista pitäisi asumisen ympäristöystävällisyyttä tärkeänä asunnon ja asuinalueen valinnassa, jos olisi nyt muuttamassa.

Suomen ympäristökeskuksen vanhemman tutkijan Anna Strandellin mukaan tyytymättömyyttä herättävät eniten liikenteestä aiheutuvat häiriöt ja ongelmat. Myös asuinalueen sosiaaliset häiriöt, turvattomuus ja rauhattomuus heikentävät viihtyisyyttä.

Viidennes vastaajista on tyytymättömiä mahdollisuuksiinsa osallistua asuinaluettaan koskevaan suunnitteluun. Mahdollisuuksiin osallistua oman asuintalon ja pihan päätöksentekoon ollaan selvästi tyytyväisempiä. Vuokra-asunnoissa asuvat kokevat vaikuttamismahdollisuutensa asuintalonsa päätöksentekoon kuitenkin selvästi heikommiksi kuin omistusasunnoissa asuvat.

Asukasbarometri 2010 toteutettiin puhelinhaastatteluna vuoden 2010 loka-joulukuussa ja siihen vastasi 1 272 yli 10 000 asukkaan taajamissa asuvaa henkilöä. Barometri kartoittaa asuinalueiden toimivuutta ja viihtyisyyttä sekä ihmisten asumistoiveita ja asumisvalintoihin liittyviä ympäristöasenteita. Ympäristöministeriön tilaaman tutkimuksen toteuttivat Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus.

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 24.1.2012 14:10