Etusivu > Ajankohtaista > 56,3 miljoonaa euroa asuinrakennusten ja asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin

56,3 miljoonaa euroa asuinrakennusten ja asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin on varattu valtion vuoden 2012 talousarviossa 56,3 miljoonaa euroa. Asuntoministeri Krista Kiurun mukaan avustusten myöntämisen painopisteinä ovat tänä vuonna korjausavustukset hissien jälkiasentamiseen hissittömiin asuinrakennuksiin sekä avustukset vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen.

Korjausavustuksia myönnetään lisäksi kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten kustannuksiin sekä huoltokirjojen laatimiskustannuksiin. Terveyshaitta-avustusten sekä liikkumisesteen poistamiseen tarkoitettujen avustusten myöntäminen jatkuu. Avustuksia ei sen sijaan myönnetä enää hissien korjauksiin eikä perusparannuksen suunnitteluun erillisenä toimenpiteenä. Määrärahojen pienennyttyä myös avustukset haja-asutusalueiden talousjätevesikorjauksiin jäävät pois.

Energia-avustuksia myönnetään edelleen asuintaloille, joissa siirrytään uusiutuvan energian käyttöön. Nämä avustukset myönnetään tänä vuonna samoilla edellytyksillä kuin viime vuonna.

Tarkoituksena on myös muuttaa avustusten myöntämisperusteita niin, että vuodesta 2013 alkaen lämpöpumpulla tulee olla EU:n ympäristömerkki, vastaava muu ympäristömerkki tai muu selvitys tällaisen merkin kriteerien täyttymisestä.

Energia-avustuksia myönnetään tänä vuonna edelleen energiakatselmusten laatimiseen, rakennusten ulkovaipan korjaamiseen sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviin toimenpiteisiin. Tarkemmat edellytykset avustettaville toimenpiteille ovat samat kuin viime vuonna.

Mikäli hakemuksia tulee kuluvan vuoden aikana erittäin runsaasti, voivat energia-avustusten suuruudet jäädä alle laskennallisen enimmäisavustusmäärän. Runsaasti hakemuksia odotetaan erityisesti uusiutuvan energian käyttöönoton avustuksiin.

Avustusten hakeminen

Lähde: ympäristöministeriö

Julkaistu: 7.2.2012 09:26