Etusivu > Ajankohtaista > Rakennuksen pinta-alan standardiin uudistuksia

Rakennuksen pinta-alan standardiin uudistuksia

Rakennuksen pinta-alan laskemisstandardia uudistettiin vuoden 2011 marraskuun lopulla. Standardin (SFS 5139) luettavuutta on parannettu edeltäjästään. Uusina käsitteinä on käyttöönotettu asuinala ja käyttöala. Lisäksi standardiin on liitetty piirroksia joidenkin käsitteiden määrittämisen helpottamiseksi.

Standardi määrittelee huonealan, rakennusosa-alan, huoneistoalan, kerrostasoalan, bruttoalan ja käyttöalan

Huoneistoala ja uutena käsitteenä standardiin tuotu asuintila ovat tärkeitä käsitteitä asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ja asuntokaupassa. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on määriteltävä huoneiston pinta-alaksi huoneistoala. Huoneistoala on ala, jota rajaavat huoneiston sisällä olevien runkorakennusosien huoneiston puoleiset pinnat.

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista edellyttää, että elinkei-nonharjoittaja ilmoittaa markkinoinnissaan erikseen asuintilojen ja muiden tilojen pinta-alat. Kerros-taloissa asuintiloja ovat asuinhuoneiston kaikki tilat, mutta pientaloissa asuintila voi olla pienempi kuin huoneistoala.

Käyttöala kuvaa bruttoalaa laajemmin rakennuksen laajuutta. Bruttoalasta poiketen käyttöala käsittää myös rakennuksen rakennetut ei-maavaraiset ulkotilat, kuten parvekkeet, luhtikäytävät, terassit ja kannet.

Uusi rakennuksen pinta-alan laskemisstandardi korvasi vuoden 1985 standardin. Asunto-osakeyhtiölaki on edellyttänyt jo vuodesta 1992 lähtien, että pinta-alat merkitään yhtiöjärjestykseen standardia SFS 5139 noudattaen. Ennen vuotta 1992 rekisteröityjen yhtiöiden ei kuitenkaan tarvitse muuttaa yhtiöjärjestysten mukaisia pinta-alatietoja standardin mukaisiksi.

Standardin on päivittänyt Rakennustuoteteollisuus RTT niin, että teknisen sisällön päivittämisestä on vastannut suuressa määrin Rakennustietosäätiö. Standardin julkaisijana toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Lähde: Suomen Standardisoimisliitto SFS

Julkaistu: 8.2.2012 12:27