Etusivu > Ajankohtaista > Tutkimus: Asukkaat pitävät isännöintiä asiantuntevana ja rehellisenä

Tutkimus: Asukkaat pitävät isännöintiä asiantuntevana ja rehellisenä

Tiedote 16.2.2012

Taloyhtiössä asuvien mielestä isännöinti on asiantuntevaa, rehellistä ja luotettavaa ja isännöinti huomioi taloyhtiön tarpeet. Eniten parannettavaa asukkaat näkevät isännöinnin aktiivisuudessa. Asukkaiden näkemykset isännöinnistä selviävät Isännöintiliiton teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimus kertoo myös, miten tärkeänä asukkaat pitävät isännöinnin eri tehtäviä. Tärkeimpinä pidettiin viestintää taloyhtiön asioista ja korjaushankkeiden järjestämistä. Hyvin tärkeinä isännöinnin tehtävinä asukkaat pitivät myös korjaussuunnitelman esittämistä hallitukselle sekä asumiskustannusten vahtimista.

Vähiten tärkeänä isännöinnin tehtävänä pidettiin asukkaiden asumisviihtyvyydestä huolehtimista. Isännöintiliiton kehityspäällikkö Heikki Kauranen uskoo tämän johtuvan siitä, että asumisviihtyvyydestä huolehtiminen ei ole perinteisesti kuulunut isännöinnin rooliin. - Tulevaisuudessa asukkaat odottavat isännöinniltä vastuun ottamista myös asumisviihtyvyyteen vaikuttavista asioista, Kauranen uskoo.

Asukkaiden mielestä isännöintiyritykset ovat suoriutuneet selvästi parhaiten taloyhtiön hallinnon hoitamisesta. Kauranen arvioi tämän johtuvan siitä, että hallinnon hoitaminen on perinteisesti ollut isännöinnin keskeinen tehtävä, josta on sovittu isännöintisopimuksissa.

Asukkaiden mielikuvissa isännöintipalveluihin sisältyvät yleisimmin korjaushankkeiden järjestäminen, viestintä asukkaille taloyhtiön asioista sekä korjaus- ja perusparannussuunnitelman esittäminen taloyhtiön hallitukselle. - Asukkaat toivovat isännöinniltä aktiivista roolia taloyhtiön johtamisessa, Kauranen tulkitsee.

Isännöintiliiton teettämässä mielikuvatutkimuksessa kartoitettiin mielipiteitä isännöintitoimialasta. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus loppuvuodesta 2011. Vastaajia oli 1148 ja he olivat iältään 20-70-vuotiaita. Vastaajat asuivat kerros- tai rivitaloyhtiöissä, jotka käyttävät isännöintiyritysten palveluja. 73 % vastaajista asui omistusasunnossa.

Taloyhtiöiden asukkaista

  • 86 % osaa nimetä nykyisen isännöintiyrityksen
  • 80 % osaa nimetä isännöitsijän
  • 87 % osaa nimetä hallituksen puheenjohtajan
  • 74 % on melko tai erittäin kiinnostunut oman taloyhtiönsä asioista
  • 5 % ei ole juurikaan kiinnostunut oman taloyhtiönsä asioista
  • 61 % pitää taloyhtiön hallituksen jäsenyyttä tärkeänä
  • 77 % pitää taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävää tärkeänä

Lisätiedot

Tutkimusraportti (pdf)

Isännöintiliitto, kehityspäällikkö Heikki Kauranen, puh. 0400 805 421

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Isännöintiliitossa on mukana yli 370 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa 40 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä yli miljoona suomalaista.

www.isannointiliitto.fi
www.kotitalolehti.fi
www.pihaparlamentti.fi

Julkaistu: 16.2.2012 14:58