Etusivu > Ajankohtaista > Kiinteistötietojen ilmoittamismenettely kiinteistöverotuksessa uudistuu

Kiinteistötietojen ilmoittamismenettely kiinteistöverotuksessa uudistuu

Hallitus on antanut esityksen (HE 6/2012) eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta. Muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran määrättäessä kiinteistöveroa vuodelta 2013.

Kiinteistöverolain ilmoittamismenettelyä ja verotuksen toimittamista koskevia säännöksiä muutetaan. Lakiin lisätään säännökset verovelvollisen velvollisuudesta tarkistaa ja korjata kiinteistöverotuksen perusteena käytettävät tiedot.

Kiinteistöverotus toimitettaisiin Verohallinnon rekisterissä olevien, verovelvollisen antamien ja sivullisilta tiedonantovelvollisilta saatujen tietojen sekä asiassa saadun muun selvityksen perusteella.

Verovelvollisen olisi tarkistettava tietojen oikeellisuus. Jos hän ei korjaa tietoja, hänen katsotaan antaneen tiedot selvityksen mukaisena. Mikäli verovelvollinen ei ilmoita virheistä, hänen katsottaisiin antaneen tiedot kiinteistöverotusta varten hänelle lähetetyn selvityksen mukaisena.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2012. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran määrättäessä kiinteistöveroa vuodelta 2013. Vuoden 2012 kiinteistöverotukseen hallituksen esitys ei siis vaikuta.

Lähde: Verohallinto

Julkaistu: 8.3.2012 14:39