Etusivu > Ajankohtaista > Asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön veroimoitus vuodelta 2011

Asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön veroimoitus vuodelta 2011

Asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön veroilmoitus (lomake 4 ja liitelomakkeet) on vaivattominta antaa sähköisesti taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona tai verkkolomakkeella asiointipalvelussa. Verohallinto on koonnut muistilistan lomakkeen täyttämistä varten.

Sähköistä ilmoittamista varten yritys tarvitsee Katso-tunnisteen. Tunnisteella kirjaudutaan asiointipalveluun, jossa ilmoitus annetaan. Jos veroilmoitus annetaan paperilla, on käytettävä Verohallinnon lähettämiä tai Verohallinnon verkkosivuilta tulostettuja lomakkeita. Tiedot pitää täyttää tietokoneella tai selvällä käsialalla.

Paperinen veroilmoitus lähetetään osoitteeseen (vain yhteisöjen verilmoitusasiakirjat):
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Kun täytät lomaketta 4, muista nämä:

  • Veroilmoituslomakkeen ensimmäisen sivun täyttäminen on erityisen tärkeä verotettavan tulon laskemista varten:
    Kohdassa 501 tulee ilmoittaa verovuoden tulos, jos se on positiivinen.
    Kohdassa 506 ilmoitetaan vahvistettava tappio.
  • Asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön on merkittävä kirjanpitoasetuksen mukaiset tuloslaskelman tiedot veroilmoituslomakkeen kohtaan V, sivulla kolme. Tuloslaskelman jäljennöksen liittäminen veroilmoitukseen ei riitä.
  • Veroilmoitukseen on myös aina liitettävä jäljennös kirjanpitolain mukaisesta taseesta. Lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista) on täytettävä aina, kun yhteisöllä on lomakkeella ilmoitettavaa omaisuutta, vaikka poistoja ja varauksia ei verovuonna olisikaan tehty.
  • Ilmoittakaa kohdassa " isännöitsijän nimi" veroilmoituksen lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero.

Lisätietoja:
Veroilmoituksen antaminen - asuntoyhteisö
Veroilmoitus 4 sähköisesti - kiinteistöyhteisö
Kiinteistöyhteisön veroilmoitus (lomake 4 ja sen täyttöohjeet)
Neuvontanumero: osakeyhtiöt, puh. 020 697 006

Lähde: Verohallinto

Julkaistu: 9.3.2012 07:53