Etusivu > Ajankohtaista > Huollon ja kunnossapidon työpaikkatapaturmia tapahtuu vuosittain noin 5000

Huollon ja kunnossapidon työpaikkatapaturmia tapahtuu vuosittain noin 5000

Keskimäärin huolto- ja kunnossapitotöissä kuolee kaksi työntekijää vuodessa. Kaiken kaikkiaan huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä työpaikkatapaturmia sattuu Suomessa vuosittain noin viisi tuhatta.

Yleisimpiä syitä huolto- ja kunnossapitotöiden tapaturmiin ovat riittämätön vaarojen tunnistaminen sekä työntekijän virheellinen työsuoritus. Syynä tapaturmiin ovat myös heikko työn opastus ja ohjeistus, puutteelliset suojaukset ja varmistukset sekä vaaralliset työmenetelmät.

Työpaikoille on sovittava etukäteen yhteiset pelisäännöt, jotta turvallisuus voidaan varmistaa kaikissa työtehtävissä ja kaikissa tilanteissa. Esimiesten on huolehdittava asianmukaisista työluvista. Työntekijät on opastettava ja perehdytettävä hyvin kunnossapitotehtäviin. Aina on myös tehtävä riittävät lukitukset ja vahinkokäynnistymisen estot ennen ja jälkeen huoltotyön. Työn tekemistä ja ohjeiden noudattamista on myös valvottava esimiesten toimesta.

Työturvallisuuskeskus on julkaissut Kunnossapidon riskit hallintaan -dvd-ohjelman, myös sitä laajemman verkkokurssidemon itseopiskeluun. Aineistot soveltuvat työntekijöiden perehdyttämiseen ja opastukseen, myös Työturvallisuuskortti-koulutukseen ja itseopiskeluun.

Lähde: Työturvallisuuskeskus

Julkaistu: 15.3.2012 07:43