Etusivu > Ajankohtaista > Tilaajan selvitysvelvollisuuteen esitetään laajennusta

Tilaajan selvitysvelvollisuuteen esitetään laajennusta

Hallitus on antanut esityksen (HE 18/2012) tilaajavastuulain uudistamiseksi maaliskuussa 2012. Uudistuksen tarkoituksena on torjua harmaata taloutta rakentamistoiminnassa, tehostaa tilaajavastuulain toimivuutta sekä tarjota tilaajalle entistä paremmat mahdollisuudet sopimuskumppanin luotettavuuden varmistamiseksi.

Hallitus esittää, että tilaajavastuulain mukaista sopimuspuolen selvitysvelvollisuutta rakennustoiminnassa kiristetään. Jatkossa olisi pyydettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset huolimatta siitä, että sopimuspuolen toiminta on vakiintunutta tai sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien sopimussuhteiden vuoksi. Uudistuksen mukaan tilaajalla on myös oltava todistus siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuksen.

Lain noudattamista rakentamistoiminnassa tehostetaan korotetulla laiminlyöntimaksulla. Vähintään 16 000 ja enintään 50 000 euron laiminlyöntimaksu voidaan esityksen mukaan määrätä, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei aio noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

Kun taloyhtiö toimii tilaajana, käytännössä isännöitsijä huolehtii siitä, että tarvittavat tiedot on pyydetty sopimuskumppanilta.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2012.

Hallituksen esitys tilaajavastuulain uudistamiseksi (HE 18/2012)

Lähde: Eduskunta

Julkaistu: 27.3.2012 08:30