Etusivu > Ajankohtaista > Rakennusten energiatodistusten uudistus lausuntokierrokselle

Rakennusten energiatodistusten uudistus lausuntokierrokselle

Rakennusten energiatodistusten uudistamista koskeva lakiesitys on lähtenyt lausuntokierrokselle 19.4.2012. Energiatodistus on työkalu, jonka avulla voi vertailla ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Energiatodistusuudistuksen uudistuksen myötä energialuokitus tulisi näkyville myynti- ja vuokrausilmoituksiin. Todistuksen voisi laatia vain pätevöityvyt tekijä.

Energialuokitus näkyville myynti- ja vuokrausilmoituksiin

 • Rakennuksen energiatehokkuus määriteltäisiin energiatodistuksessa kuten uudisrakentamisen energiamääräyksissä.
 • Rakennuksen energialuokitus pohjautuisi rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla.
 • Energiatodistus tarjoaa rakennuksen energiatehokkuudesta tietoa, joka ei ole riippuvainen käyttäjien käyttötottumuksista.
 • Uudistuksen myötä rakennuksen energialuokka (A-G) tulisi ilmoittaa myynti- ja vuokrausilmoituksissa.
 • Energiatodistus tulisi laittaa näkyville suurissa rakennuksissa, joissa yleisöpalvelutilojen koko on yli 500 m².

Pätevöityneet tekijät ja yhtenäinen tekotapa

 • Todistuksen voisi laatia vain pätevöitynyt, kokeen läpäissyt tekijä.
 • Todistusten laatua ja todistusten tekijöitä valvottaisiin perustettavan valvonta- ja seuraamusjärjestelmän avulla.
 • Todistusten vertailukelpoisuutta edistetään myös siten, että jatkossa energiatodistuksen voisi laatia vain yhdenlaiselle lomakepohjalle.
 • Todistus olisi jatkossa voimassa 10 vuotta. Pitkä voimassaoloaika kohtuullistaisi myös energiatodistuksen tekemisestä syntyviä kustannuksia.
 • Käytännössä energiatodistuksen tekeminen voitaisiin yhdistää muuhun rakennuksesta tehtävään asiantuntija-arvioon, kuten kuntoarvioon.

Lakiesitys ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

 • EU:n uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää myös lakisääteisiä rakennusten ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden tarkastuksia tai näitä korvaavia neuvontamenettelyjä.
 • Esitysluonnos sisältää ehdotukset vaihtoehtoisten neuvontamenettelyjen käyttöönottamiseksi.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan kolmen vuoden siirtymäaikaa ennen vuotta 1960 rakennetuille pientaloille sekä lyhyempiä siirtymäaikoja muutamille muun käyttötarkoituksen mukaisille rakennuksille. Energiatodistusta ei tarvita muun muassa loma-asunnoille, suojelluille tai pienille, alle 50 m² kokoisille rakennuksille.

Lausuntoaika päättyy 31.5.2012. Lait on tarkoitus saada voimaan 1.2.2013.

Lisätiedot

Lähde: ympäristöministeriö

Julkaistu: 20.4.2012 08:15