Etusivu > Ajankohtaista > YM: Asumisoikeustalojen luovutusrajoitukset yhdenmukaistetaan vuokrataloja koskevan sääntelyn kanssa

YM: Asumisoikeustalojen luovutusrajoitukset yhdenmukaistetaan vuokrataloja koskevan sääntelyn kanssa

Ympäristöministeriö (YM) tiedottaa, että hallitus esittää asumisoikeusasunnoista annettuun lakiin muutoksia. Muutoksien tarkoituksena on yhdenmukaistaa asumisoikeustalojen luovutusrajoituksia koskevat säännökset vuokrataloja koskevan sääntelyn kanssa. Muutos koskisi vain valtion tuella rakennettuja asumisoikeustaloja.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että asumisoikeustaloja koskevat luovutusrajoitukset ulottuisivat jatkossa kaikkiin sellaisiin osakekauppoihin, joiden tosiasiallisena tarkoituksena on talojen luovuttaminen. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) annettaisiin laissa rajattu harkintavalta sen myöntäessä vapautuksia asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoituksista.

Muutoksilla halutaan edistää sitä, että asumisoikeusasunnot säilyvät lainmukaisin perustein valittujen asukkaiden asumisoikeusasuntoina. Lisäksi halutaan varmistaa, että asunnot säilyvät omistajalla, jonka tavoitteena on taata asukkaille hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alusta alkaen.

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 22.5.2012 08:23