Etusivu > Ajankohtaista > Isännöintiliitto: Yksityinen pysäköinninvalvonta tarpeellinen taloyhtiöille

Tiedote 24.5.2012

Isännöintiliitto:
Yksityinen pysäköinninvalvonta tarpeellinen taloyhtiöille

Isännöintiliitto pelkää, että pysäköinti villiintyy ja kustannukset nousevat taloyhtiöissä, jos eilen valmistunut hallituksen lakiesitys yksityisestä pysäköinninvalvonnasta toteutuu. - Pysäköintiä pitäisi pystyä valvomaan taloyhtiöissä jatkossakin ilman, että kiinteistönomistajan kustannukset nousevat kohtuuttomasti, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi pysäköinninvalvontaluvasta ja valvonta-avustajista vaikeuttaisi taloyhtiöiden pysäköinnin valvontaa. - Jos esitys pysyy tällaisena, riski on, että erityisesti pienet yritykset häviävät markkinoilta, eikä pysäköinninvalvonta taloyhtiöissä ole enää turvattu, Furuhjelm huomauttaa.

Luonnoksen mukaan yksityisten yritysten toiminta pysäköinninvalvonnassa rajattaisiin viranomaisia avustavaksi ja luvanvaraiseksi. Kunnan pysäköinninvalvoja tai poliisi voisi käyttää pysäköinninvalvonnassa yksityisellä alueella apunaan sellaista yritystä, jolla olisi pysäköinninvalvontalupa.

Pysäköintivirhemaksut kunnalle

Pysäköintivirhemaksut saisi esityksen mukaan valtio tai kunta. Furuhjelm on huolissaan taloyhtiöiden lisääntyneistä kustannuksista. - Käytännössä lakiesitys tarkoittaa sitä, että taloyhtiöiden pitäisi maksaa palvelusta, Furuhjelm jatkaa. Tähän asti monet yksityiset pysäköinninvalvontayritykset ovat rahoittaneet toimintansa pitkälti sakkomaksuilla.

Pysäköinninvalvonnassa avustavalle mahdollisesti maksettavasta korvauksesta tulisi lisäksi sopia avustajan ja kunnan tai poliisin kesken.

Lupa alueen omistajalta

Valvonnassa avustamiseen vaadittaisiin myös alueen omistajan tai haltijan suostumus. Aloite avustajan käyttämiseen tulisi käytännössä useimmiten alueen omistajalta tai edustajalta, esimerkiksi isännöitsijältä.

Pysäköinninvalvontaluvan haltijan palveluksessa olevien valvonta-avustajien tulisi todentaa epäilemänsä pysäköintivirhe esimerkiksi kuvaamalla ja tehdä kunnalle tai poliisille esitys seuraamuksen määräämiseksi. Viranomainen kuitenkin päättäisi pysäköintivirhemaksusta, kirjallisesta huomautuksesta tai toimenpiteistä luopumisesta.

Esitysluonnoksesta pyydetään lausunnot 21. kesäkuuta mennessä ja lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.3.2013.

Oikeusministeriö: Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntö

Lisätiedot

Isännöintiliitto, lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm

Isännöintiliiton tehtävä on parantaa isännöinnin tunnettuutta ja arvostusta. Teemme työtä, jonka tavoitteena on, että kotitalon arki sujuu, asumiskustannukset ovat ennakoitavia ja korjaukset suunnitelmallisia.

Isännöintiliitossa on mukana 400 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa 40 000 taloyhtiötä, joissa asuu 1,5 miljoonaa suomalaista.

www.isannointiliitto.fi
www.kotitalolehti.fi
www.pihaparlamentti.fi

Julkaistu: 24.5.2012 09:45