Etusivu > Ajankohtaista > Asokodit: Valtionlainojen huonot ehdot vaikuttavat asumisoikeusasuntojen asumiskustannuksiin

Asokodit: Valtionlainojen huonot ehdot vaikuttavat asumisoikeusasuntojen asumiskustannuksiin

Asumisoikeusasuntojen asumiskustannuksia on nostanut viime vuosina vanhenevan asuntokannan lisääntyvä korjaustarve. Samaan aikaan valtion vuosimaksulainojen pääomakustannukset ovat pysyneet korkeina huonojen lainaehtojen takia.

Vuosimaksulainojen korot ovat olleet jo pitkään kuluttajalainoja korkeammat. Tämä on hidastanut vuosimaksulainojen lyhentämistä ja vähentänyt mahdollisuutta varautua taloudellisesti isoihin korjauksiin. Tilannetta on vaikeuttanut myös kiinteistöjen ylläpitokustannusten voimakas nousu viimeisten viiden vuoden aikana.

Asumisoikeusasunnot ovat valtion tuella rakennettuja ARA-asuntoja, joita ylläpidetään omakustannusperiaatteen mukaan. Omistajayhtiöt ovat voitonjakorajoitteiden alaisia.

Lähde: Asokodit

Julkaistu: 13.6.2012 11:12