Etusivu > Ajankohtaista > Isännöintiliitto: Häätö tuli - menikö oikein?

Tiedote 14.6.2012

Isännöintiliitto: Häätö tuli - menikö oikein?

Taloyhtiössä täytyy sietää normaaleja elämisen ääniä. Häiritseväksi käyttäytyminen muuttuu, kun haitta on toistuva tai jatkuva. - Asiantunteva isännöinti arvioi asukkaan ilmoituksen perusteella, onko taloyhtiön hallituksen tarpeen harkita kirjallisen varoituksen antamista osakkaalle ja asukkaalle. Jos asukas ei muuta käyttäytymistään, hallitus voi aloittaa hallintaanottoprosessin hänen häätämisekseen, Isännöintiliiton lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm sanoo.

Hallintaanotto on monivaiheinen ja raskas prosessi

Hallintaanotto etenee vaiheittain. Jos asukas on jatkanut varoituksesta huolimatta häiritsevää käyttäytymistään, taloyhtiön hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen. Yhtiökokous päättää asunnon hallintaanotosta, ja päätös annetaan osakkaalle ja asukkaalle tiedoksi 60 päivän kuluessa. - Hallintaanottoa on aina edellettävä vähintään yksi kirjallinen varoitus. Hallintaanotolle tulee myös olla selkeä ja painava peruste, kuten jatkuva ja toistuva häiritsevä käyttäytyminen, Furuhjelm korostaa.

Hallintaanottopäätöksen jälkeen osakkaalla ja asukkaalla on oikeus laittaa vireille kanne 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös hallintaan ottamisesta on annettu tiedoksi. Tällöin tuomioistuin ratkaisee, onko hallintaanotto ollut aiheellinen. Jos osakas tai asukas ei valita päätöksestä tai tuomioistuin katsoo hallintaanoton olleen oikeutettu, taloyhtiö voi vaatia, että asukas häädetään asunnosta.

- Häätöjen lukumäärä on pysynyt pitkään lähes muuttumattomana. Vuonna 2011 häätöhakemuksia saapui käräjäoikeuteen 7 300 ja häätöjä toimeenpantiin 1 500, Furuhjelm toteaa.

Hallintaanottoperusteet on määritelty laissa ja asunto voidaan ottaa taloyhtiön hallintaan, jos

  • sen huonosta hoidosta aiheutuu taloyhtiölle tai asukkaille haittaa.
  • sitä käytetään oleellisesti käyttötarkoituksensa vastaisesti.
  • siellä vietetään häiritsevää elämää.
  • asukas ei noudata taloyhtiön tiloissa yleisiä järjestyssääntöjä.
  • vastike jätetään maksamatta 3-4 kuukautena.

Lisätiedot

Isännöintiliitto, lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm

Käytännön kokemuksia osaavat kertoa isännöinnin paikalliset asiantuntijat eri puolilla maata: http://www.isannointiliitto.fi/medialle/mediayhteydet/paikallisetasiantuntijat/

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Teemme työtä, jonka tavoitteena on taloyhtiön sujuva arki, ennakoitavat asumiskustannukset ja suunnitelmalliset korjaukset.

Isännöintiliitossa on mukana 400 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa 40 000 taloyhtiötä, joissa asuu 1,5 miljoonaa suomalaista.
www.isannointiliitto.fi
www.kotitalolehti.fi
www.pihaparlamentti.fi

Julkaistu: 15.6.2012 09:37