Etusivu > Ajankohtaista > YM:n talousarvioehdotus: tukea vanhenevan väestön kotona asumiseen

YM:n talousarvioehdotus: tukea vanhenevan väestön kotona asumiseen

Ympäristöministeriö on tehnyt ehdotuksen vuoden 2013 talousarvioksi. Valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän talousarviomäärärahojen lisäksi noin 165 milj. euroa asuntotoimen avustusten ja korkotukien maksamiseen sekä 330 miljoonaa euroa asuntorahaston velkojen korkoihin ja lyhennyksiin. Valtion asuntorahastosta ehdotetaan siirrettäväksi talousarvioon 117 miljoonaa euroa.

Korjaus- ja energia-avustuksiin ehdotetaan varattavaksi määrärahakehysten mukaisesti 50,5 miljoonaa euroa. Määrärahasta on tarkoitus suunnata korjaus- ja terveyshaitta-avustuksiin 37,5 miljoonaa euroa ja energia-avustuksiin 13 miljoonaa euroa.

Korjausavustusten painopisteenä ovat uusien hissien rakentamisen tukeminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaustoiminta, joille molemmilla edistetään vanhenevan väestön kotona asumista.

Energia-avustuksia myönnetään kerros- ja rivitalojen energiakatselmuksiin ja toimenpiteisiin, joilla parannetaan asuinrakennusten lämmöneristystä tai uusitaan tai korjataan ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa ei ole enää mahdollista tukea määrärahan niukkuuden takia.

Erityisryhmien asuntojen investointiavustuksiin ehdotetaan 110 miljoonaa euroa. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti tukemaan kaikkein heikompiosaisten asumista.

Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2013 talousarvioksi (pdf, 422 kt)

Lähde: ympäristöministeriö

Julkaistu: 9.8.2012 09:15