Etusivu > Ajankohtaista > YM: Ikääntyneiden asumisoloja parannetaan tehokkaimmin rakentamalla hissejä

YM: Ikääntyneiden asumisoloja parannetaan tehokkaimmin rakentamalla hissejä

Ympäristöministeriön asettaman työryhmän mukaan tehokkain tapa parantaa ikääntyneiden asumisoloja on korjata asuntoja ja asuinrakennuksia esteettömiksi.

Vuonna 2030 Suomessa tulee olemaan lähes 1,5 miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä. Jotta mahdollisimman moni ikääntynyt voisi asua pitkään omassa kodissaan, asuntoja on korjattava ja asumisen palveluita kehitettävä.

Pyrkimuksenä on, että vuoteen 2030 mennessä esteettömiä ja turvallisia asuntoja olisi miljoona. Työryhmän mukaan valtion on tuettava erityisesti hissien rakentamista. Tavoitteeksi ehdotetaan 500 hissin rakentamista vuodessa.

Työryhmä pitää tärkeänä myös ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointia. Päävastuu asumisen parantamisesta on kuitenkin asukkailla: suurin osa heistä asuu omistusasunnossa ja vastaa itse sen korjaamisesta.

Työryhmässä olivat edustettuina ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Raha-automaattiyhdistys (RAY), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Teknologian kehittämiskeskus (TEKES), Sitra, Suomen Kuntaliitto, Lahden kaupunki, Kiinteistöliitto, RAKLI, Vanhus- ja Lähimmäispalvelun liitto ja Senioriliike ry.

Lähde: ympäristöministeriö

Julkaistu: 21.8.2012 14:58