Etusivu > Ajankohtaista > Tietokone on isännöitsijän tärkein työkalu

tiedote 22.8.2012

Tietokone on isännöitsijän tärkein työkalu

Isännöintiliiton teettämän isännöitsijöiden tietotekniikkaosaamista koskevan kartoituksen tulokset osoittavat, että tietokone on isännöitsijän tärkein työkalu. Yli 90 prosenttia kartoitukseen vastanneista isännöitsijöistä käyttää työssään tietokonetta vähintään puolet työajastaan.

Kartoituksen perusteella isännöitsijät käyttävät työnsä tukena eniten sähköpostia, tekstinkäsittelyohjelmia sekä taulukkolaskentaohjelmia. Isännöitsijät hallitsevat sähköpostin ja toimisto-ohjelmien käytön perustaidot hyvin. Suuri osa kartoitukseen vastanneista isännöitsijöistä toivoisi kuitenkin saavuttavansa sujuvan soveltajan tai jopa tehokäyttäjän taidot.

- Tietotekniikan kehittyminen samalla toisaalta helpottaa isännöitsijöiden työtä ja toisaalta lisää tehtäviä. Hyvällä tietotekniikan osaamisella isännöitsijät voivat säästää paljon työaikaansa, sanoo Isännöintiliiton kehityspäällikkö Heikki Kauranen.

Kiire vaatii ajanhallintaa

Isännöitsijöiden tietotekniikan osaamiskartoituksessa selvitettiin myös isännöitsijöiden kokemuksia ajankäytön hallinnasta. 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että he tarvitsevat oppia ajankäytön tehostamisessa.

- Isännöitsijät ovat kiireisiä ja työt vaativat priorisointia. Kiireisenä aikana isännöitsijät eivät esimerkiksi välttämättä ehdi aina vastaamaan kaikkiin kysymyksiin heti, Kauranen jatkaa.

Isännöitsijöiden tietotekniikkaosaamisen kartoituksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon isännöitsijät tarvitsevat työssään tietokonetta. Kartoituksessa selvitettiin myös eri toimisto-ohjelmien käyttöä, eri ohjelmien nykyistä osaamista sekä osaamistasoa, jolle isännöitsijät haluaisivat kouluttautua. Kartoituksen perusteella Isännöintiliiton jäsenyhdistyksille laaditaan räätälöityä tietotekniikan koulutusta.

Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 410 Isännöintiliiton paikallisten jäsenyhdistysten henkilöjäsentä.

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osaavat kertoa isännöinnin paikalliset asiantuntijat eri puolilla maata: http://www.isannointiliitto.fi/medialle/mediayhteydet/paikallisetasiantuntijat/

Isännöintiliitto, kehityspäällikkö Heikki Kauranen, puh. 0400 805 421

Isännöintiliiton tehtävä on parantaa isännöinnin tunnettuutta ja arvostusta. Teemme työtä, jonka tavoitteena on, että kotitalon arki sujuu, asumiskustannukset ovat ennakoitavia ja korjaukset suunnitelmallisia.

Isännöintiliitossa on mukana 400 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa 40 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoonaa suomalaista

www.isannointiliitto.fi
www.kotitalolehti.fi
www.pihaparlamentti.fi

Julkaistu: 22.8.2012 08:45