Etusivu > Ajankohtaista > Hallitus antanut esityksen perintälain muuttamisesta

Hallitus antanut esityksen perintälain muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että perintälakiin lisättäisiin säännös velkojan oikeudesta saada vakiokorvaus perintäkuluista.

Jos elinkeinonharjoittaja tai hankintayksikkö (esimerkiksi valtio, kunta tai evankelis-luterilainen kirkko) maksaa tavara- tai palveluhankintaan perustuvan suorituksen myöhässä, velkoja saisi korvaukseksi 40 euron suuruisen viivästysmaksun. Ehdotetuilla muutoksilla täsmennetään hyvän perintätavan sisältöä ja pyritään tehostamaan sen noudattamista.

Myös kuluttajasaatavan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä muutetaan. Lakiin lisätään säännös velallisen oikeudesta pyytää kuluttajasaatavan perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Lisäksi lakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan kuluttajasaatavan perinnässä kertyneet varat on kohdennettava ensisijaisesti perittävälle saatavalle ja vasta sen jälkeen perintäkuluille.

Isännöintiliitto katsoo, että hyvää perintätapaa koskevat lisäykset ja täsmennykset ovat tarpeellisia. Ne ehkäisevät perinnässä ilmenneitä väärinkäytöksiä ja epäselvyyksiä. Hyvää perintätapaa koskevat kirjaukset edesauttavat myös markkinoiden tehokasta toimintaa.

Hallituksen esitys on annettu 7.6.2012. Lakien on tarkoitus tulla voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua niiden vahvistamisesta, mutta kuitenkin viimeistään 16.3.2013.

Isännöintiliiton jäsensivuille on lisätty tiivistelmä lakiesityksestä. Tiivistelmä löytyy kohdasta Materiaalit > Ohjeita isännöitsijälle/isännöintiyritykselle.

Lähde: Finlex

Julkaistu: 22.8.2012 15:26