Etusivu > Ajankohtaista > Pirkanmaan ELY-Keskus: Paperin maksuton keräys kiinteistöiltä

Pirkanmaan ELY-Keskus: Paperin maksuton keräys kiinteistöiltä

Paperin tuottajat ovat velvollisia järjestämään kiinteistöllä maksuttoman paperin keräyksen, jos kiinteistö sijaitsee taajamassa muualla kuin pientaloalueella. Kiinteistön haltija järjestää paperinkeräystä varten tilat ja keräysastiat. Keräyspaperia ovat sanoma- ja aikakauslehdet, toimistopaperi, mainokset, puhelinluettelot jne.

Keräyspaperin tuottajan on tyhjennettävä keräysastiat ja järjestettävä keräyspaperin kuljetus maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta, jos kiinteistö sijaitsee muulla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Käytännössä velvollisuus koskee taajamien kerros- ja rivitaloja.

Kiinteistön vastuulle jää keräyspaikan ja -astian järjestäminen. Kiinteistön haltija voi myös sopia yhteisestä keräyksestä naapurikiinteistöjen kanssa. Keräyspaperiastian veloituksettomasta tyhjennyksestä ja paperin pois kuljetuksesta voi tehdä sopimuksen kerääjän kanssa, joka toimii tuottajayhteisön yhteistyökumppanina. Tietoa kerääjistä saa tuottajayhteisöiltä, joiden yhteystiedot löytyvät niiden www-sivuilta: www.paperinkerays.fi tai www.suomenkeraystuote.fi.

Lähde: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu: 24.8.2012 11:10