Etusivu > Ajankohtaista > Taloyhtiöitä patistetaan laatimaan strategia

Tiedote 13.9.2012

Taloyhtiöitä patistetaan laatimaan strategia

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta -hankkeen tulokset on julkaistu. Tuloksena on tietopaketti, joka auttaa strategian laatimisessa. Strategia tukee hallitusta ja isännöintiä yhtiön tavoitteellisessa johtamisessa. Taloyhtiöt ovat suurten korjaushaasteiden edessä, minkä vuoksi on entistä tärkeämpää, että keskitytään oikeisiin asioihin.

Taloyhtiön strategia kiteyttää omistajien ja käyttäjien tavoitteet kiinteistön kehittämiseen ja kunnossapitoon. Strategiassa määritellään linjaukset taloyhtiön ominaisuuksille, palveluille ja korjaustoiminnalle. Halutaanko kotitalosta energiatehokas ja esteetön? Halutaanko kiinnittää enemmän huomiota turvallisuuteen ja ympäristöön? Suunnitellaanko korjauksia ennakoivasti vai korjataanko viime tipassa? Parannetaanko palveluiden tasoa?

Strategiasta suuntaviivat taloyhtiön kehittämiseen

Hyvin laadittu strategia ja kunnossapitotarveselvitys tukevat toisiaan ja helpottavat yhtiön päätöksentekoa. Pitkäjänteinen kiinteistön elinkaaren hallinta onnistuu parhaiten, kun käytössä on strategia, jossa määritellään selkeät linjaukset sille, miten taloyhtiötä jatkossa kehitetään.

Strategian linjausten määrittelemiseksi hallituksen ja isännöinnin on selvitettävä osakkaiden näkemykset asukaskyselyllä. Keskustelu osakkaiden kanssa on tärkeää, jotta strategiasta tulee yhteinen. Päätöksenteko helpottuu ja avoimuus kasvaa, kun osakkaat osallistuvat yhteisen tavoitteen määrittelyyn. Taloyhtiön johtamisen pitkäjänteisyys lisääntyy ja poukkoileva toiminta vähenee.

Isännöinnillä on merkittävä rooli taloyhtiön johtamisessa. Hallituksen pitää voida tukeutua isännöintiyrityksen osaamiseen myös strategian laatimisessa. Isännöinnin tulee olla aloitteellinen ja esittää hallitukselle strategiatyön käynnistämistä, jos sitä ei ole vielä tehty.

Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton, Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n ja ympäristöministeriön lisäksi hankkeessa oli mukana kuusi espoolaista ja jyväskyläläistä asunto-osakeyhtiötä., jotka ovat erikokoisia, eri-ikäisiä ja teknisesti erilaisissa tilanteissa. Hanke on osa ympäristöministeriön Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelmaa 2009-2017.

Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä

  • Rakennuskanta ikääntyy, korjausrakentaminen moninkertaistuu.
  • Korjausrakentamisessa huomioitava myös energiatehokkuus.
  • Väestö ikääntyy nopeasti, ja kotona asutaan entistä pidempään.

Lisätiedot

Isännöintiliitto, toimitusjohtaja Tero Heikkilä, puh. 0400 160 342
Kiinteistöliitto, viestintäpäällikkö Marjukka Vainio, puh. 050 347 6233
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, projekti-insinööri Juho Kess, puh. 050 534 3955
Ympäristöministeriö, yli-insinööri Juha-Pekka Maijala, puh. 050 411 1427

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta -hankkeen loppuraportti ja tulokset tiivistävä esite löytyvät verkosta:
www.isannointiliitto.fi/hallitukselle/taloyhtionstrategia

Julkaistu: 13.9.2012 09:00