Etusivu > Ajankohtaista > Varainsiirtoverotusta kiristetään

Varainsiirtoverotusta kiristetään

Hallitus on antanut esityksen (HE 125/2012) asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron veroprosentin korottamisesta 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin.

Esitys lisäksi laajentaisi varainsiirtoveropohjaa niin, että veron laskentaperusteena olevaan kauppahintaan luettaisiin myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, mikäli osakkaalla on oikeus maksaa osuutensa pois kertasuorituksena tai velvollisuus maksaa se vähitellen rahoitusvastikkeena. Rakentamisaikaiset lainat sen sijaan otettaisiin aina huomioon, vaikka yhtiössä ei vielä olisi tehty nimenomaista päätöstä velvollisuudesta maksaa laina pois tai päätöstä lainan poismaksuoikeudesta.

Esitetyn muutoksen arvioidaan lisäävän verotuloja 80 miljoonalla eurolla vuodessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta, jolloin uusia säännöksiä sovellettaisiin voimaantulon jälkeen tehdyn kauppasopimuksen perusteella tapahtuviin luovutuksiin.

Isännöintiliitto on valtiovarainministeriölle esityksestä antamassaan lausunnossa esittänyt huolensa siitä, että varainsiirtoverotuksen kiristäminen toteutuessaan toisi asumiseen merkittäviä lisäkustannuksia, vaikka Suomessa asumista verotetaan jo nyt raskaasti.

Lähteet: Valtioneuvosto

Julkaistu: 9.10.2012 14:39