Etusivu > Ajankohtaista > Tietosuojavaltuutetun kannanotto taloyhtiön porraskäytävän kameravalvontaan

Tietosuojavaltuutetun kannanotto taloyhtiön porraskäytävän kameravalvontaan

Tietosuojavaltuutetulta kysyttiin 30. joulukuuta 2010 tallentavan kameravalvonnan laillisesta toteuttamisesta taloyhtiön porraskäytävässä. Tietosuojavaltuutettu on nyt julkaissut asiasta antamansa vastauksen (Dnro 2772/45/2010).

Tietosuojalautakunnan lausunnon mukaan porraskäytävän kameravalvonta ei välttämättä edellytä kameravalvonnan kohteen suostumusta, vaan muukin henkilötietolaissa säädetty oikeuttamisperuste kelpaa edellytykseksi. Edellytys voi olla esimerkiksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjään, jolloin henkilötietoja saa käsitellä, jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus).

Tietosuojavaltuutetun mukaan kiinteistön asukkailla ja muilla kiinteistössä liikkuvilla voidaan katsoa olevan asiallinen yhteys taloyhtiöön. Merkittävää on kuitenkin, missä tarkoituksessa ja millä tavoin kameravalvonta toteutetaan ja miten siinä kertyviä henkilötietoja käsitellään eli toisin sanoen, miten henkilötietojen käsittelyn yleisiä periaatteita noudatetaan.

Tietosuojavaltuutetun kannanotto koskee henkilötietolain tulkintaa. Vaikka kannanoton mukaan henkilötietolain mukaisia suostumuksia ei vaadittaisikaan, Isännöintiliitto muistuttaa, että on edelleen hyvä huomioida, että porraskäytävä on kotirauhan suojaamaa aluetta. Kamerat tulee asentaa porraskäytävään siten, etteivät ne kuvaa yksittäisten asuntojen ulko-ovia. Kamerat on asennettava rakennuksen ulko-ovelle niin, että ne osoittavat yleiselle piha-alueelle. Taloyhtiön hallituksen on pidettävä huolta, että kameravalvonnasta tiedotetaan selvästi kylteillä.

Julkaistu: 9.11.2012 15:11