Etusivu > Ajankohtaista > Tukes: Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla

Tukes: Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa kuluttajia käyttämästä homevaurioisten sisätilojen ja irtaimiston käsittelyyn desinfiointiaineita, jotka sisältävät polymeerisiä guanidiineja. Guanidiinibiosidin voi olla ihmiselle vaarallista.

Erään guanidiinibiosidin on havaittu vahingoittavan hengityselimiä, aiheuttavan allergisia ihoreaktioita ja vaurioittavan silmiä. Sen epäillään aiheuttavan myös syöpää. Desinfiointiaine sisältää polymeeristä guanidiinibiosidia, jos sen etiketissä lukee oligo(2-(2-etoksi)etoksi-etyyliguanidiniumkloridi (Akacid), PHMG, Akacid forte tai polyheksametyleenibiguanidi eli PHMB.

Haitallisinta näiden aineiden käyttö on suihkutettuna, koska silloin ihmiset altistuvat niille hengitysteitse. Esimerkiksi kun sohva käsitellään guanidiinibiosidia sisältävällä desinfiointiaineella, aineet jäävät sohvan pinnalle ja saattavat pölistä ja siten kulkeutua hengityksen mukana elimistöön.

Tukes on pyytänyt yrityksiä tarkistamaan markkinoimiensa biosidivalmisteiden koostumuksen ja käyttötarkoituksen sekä poistamaan markkinoilta kielletyksi tullutta tehoainetta sisältävät valmisteet.

Lähde: Tukes

Julkaistu: 10.12.2012 16:15